Home

Källhänvisning referat

Referat och källhänvisningar. Syfte. Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar. Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till eleven. Övningarna kan ses som individuella uppgifter, men sjävklart går de att genomföra tillsammans med eleverna Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt Referera. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. . Källhänvisningen visar att det inte är dina. Korrekt sätt att ange källa. Här följer anvisningar kring hur du anger källan du använt för din text. Källhänvisning och källförteckning är två olika sätt att redovisa källor i samband med att de förekommer i texten respektive som en lista i slutet

Referat och källhänvisningar - Lektionsbanken

Referat, citat och källhänvisning. I en vetenskaplig text använder du dig av material som andra skapat. Det kan vara en artikel, en bok, en uppsats eller en film. Oavsett var du hittar materialet till din vetenskapliga text så ska du återge den på ett korrekt sätt i din egen text Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning

Precis som vid referat krävs tydliga källhänvisningar med författarens namn och källans publiceringsår. Vid citat anger du också källans sidnummer. Exempel: Citat i löpande text: Hjern (2012) menar att integration into Swedish society is important to the health of those who come to settle in Sweden (s. 257) Guide till Harvardsystemet. I Harvardguiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen Då måste läsaren få hjälp att hålla isär texterna. I referat som bygger på en enda text brukar referatmarkörerna vara ganska sällsynta. Två saker bör framgå i referatets första stycke: ämnet för referatet och en källhänvisning som gör det möjligt för läsaren att leta upp ursprungstexten

Harvard - hänvisningar i text - umu

Ett referat är ett återgivande av vad någon annan skrivit eller sagt men med dina egna ord. Att referera. Med ett tillägg i Word eller LibreOffice kan du infoga källhänvisningar och litteraturförteckningar i ditt dokument Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 0 Ett referat placeras i den egna brödtexten, därför är det extra viktigt att tydligt visa vad som är ens egna idéer och vad som kommer från en annan källa. I anslutning till ditt referat ska därför källhänvisning anges

På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil Exempeltext referat Texten här nedanför är ett exempel på ett referat av en populärvetenskaplig artikel. Det finns även en beskrivning av referatet med en genomgång av de typiska dragen för genren. Referat av artikeln Plankton påverkar hela havet I den populärvetenskapliga artikeln Plankton påverkar hela havet Referat- Kunskapen trummas in när du sover I DN's artikel Kunskapen trummas in när du sover så skriver Maria Gunther Axelsson om djupsömn och hur mycket det påverkar vår inlärning. (DN 130505) Axelsson berättar om en studie som gjorts av Yuka Sasaki och Masako Tamaki vid Browns university I providence, Usa Att skriva referat. Faktaprogram · Skriva · 3 min 21 sek Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat från andra texter Lathund för källhänvisning. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt. Anledningen till att du ska göra det är att det är viktigt att du visar vilka källor du baserar dina tolkningar och påstående på

Referera och citera - Örebro Universit

Referat och källhänvisningar Hur man citerar och gör källhänvisningar - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Syfte Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till eleven Om referenser. Hur den bibliografiska beskrivningen (referensen) i källförteckningen ska se ut varierar beroende på vilken typ av dokument du har använt. Det är skillnad på en referens till en tidskriftsartikel och en bok, men också skillnad mellan hur du beskriver en vanlig bok och t ex en doktorsavhandling En källhänvisning på Wikipedia bör dock helst anges dels i kortform i en fotnot, dels fullständigt utskriven under rubriken Referenser, Källor eller Källhänvisningar. Källbeskrivningen bör vara så detaljerad att läsaren kan beställa källan på ett bibliotek eller hämta den från nätet, och kan kontrollera att artikelns referat (sammanfattning av källan) stämmer med källan

En viktig del i skrivandet av akademiska texter är hantering av referenser. Det finns många referensstilar att välja mellan. Här hittar du guider och manualer till de flesta. Här finns också information om upphovsrätten och hur du använder andras texter utan att plagiera Referat, citat och källhänvisning [31] Hur du refererar. Ett referat är en kort sammanfattning av något du hittat i en källa. Den information du ska använda i ditt PM återger du genom referat. Så här gör du när du ska referera Referat är en kort sammanfattning av ett innehåll där följande ska finnas med: Finns referatannonsering förslagsvis i inledningen? - Källhänvisning; författare, (år), titel, förlag/publicering. Återges innehållet med egna ord? - Det räcker inte att byta ut ett ord eller två Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller muntlig redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande(jfr resumé).Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. . Till skillnad från recensioner, tolkningar, krönikor, eller analyser, får referat inte innehålla skribentens.

Källkritik, referat och källhänvisning . Att vara kritisk och reflekterande, värderande till det vi läser och hör är viktigare idag än någonsin förr, eftersom vi översköljs av information mest hela tiden. Det är viktigt att snabbt kontrollera om det någon säger eller skriver är sant,. Blog. Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WFH; Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 202 källhänvisning) är en hänvisning i texten till den källa (bok, artikel etc.) där du hämtat underlag till din text. Referenser anges både vid referat och vid citat med en parentes där författarens efternamn, verkets utgivningsår och sidhänvisning ska ingå, t.ex. (Kåreland, 2001, s. 52) 5. Du måste så klart också källhänvisa till dina artiklar i ditt referat, så att läsaren vet var du har hittat informationen och vem det är som säger vad. Du använder dig av Harvardsystemet för din källhänvisning. Se länkarna nedan

Så anger du källa - källhänvisning och källförtecknin

 1. ATT ANGE KÄLLOR . Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2015 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket . Åttonde upplaga
 2. http://prezi.com/7tk6fs7pvcpg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0shar
 3. LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den valda posten. Välj forma

Information om hur man anger källa och gör referatmarkeringa

Källhänvisning | Veronica Strandman Workbook

Två saker bör framgå i referatets första stycke: ämnet för referatet och en källhänvisning som gör det möjligt för läsaren att leta upp ursprungstexten. Författarnamnet ska alltid finnas med - om det finns en författare Steg 8. Granska referat, citat och källhänvisningar Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är at Källhänvisningar, citat- och referatteknik Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste innehållet i en längre text, föreläsning eller händelseförlopp. Ett referat måste vara objektivt och sakligt, d v s fritt från eget tyckande. När du skriver egna texter refererar du ibland till andra texter och då är det viktigt att du alltid anger källan Det är ungefär ett muntligt referat. Du får inte uttrycka några egna åsikter i ett referat. Det brukar vara snålt med citat i referat, eftersom referaten måste vara korta. Om det finns något väldigt kärnfullt citat kan det dock tas med. Vad det gäller källhänvisningar används så kallade referatmarkörer

Video: Referera till olika källor - Referensguiden - Sök- och

Exakt hur källhänvisningar och referenslistor ska se ut beror på valt referenssystem. Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i. Referat och källhänvisning Varför ska man ange sina källor? Det hör till god ton att tala om vilka källor du använt dig av i ditt arbete. Vetenskapliga arbeten skapas i ett samspel mellan tidigare forskning och ditt eget arbete Man måste alltid ange var man hämtat uppgifterna till ett referat. Läsaren ska kunna leta fram originaltexten och själv läsa den. Ibland vill han kanske kon-trollera att referatet är korrekt. Därför är källhänvisningar viktiga. Vanligen 4710420_Inlaga_Handbok.indd 184 2012-06-25 10.0 Att citera Citat och plagiat Det är naturligtvis viktigt att citat är ordagranna och att källorna anges korrekt. Sidhänvisning ska alltid finnas med vid direkta citat eftersom läsaren lätt ska kunna kontrollera citatet elle Referat och källhänvisning. 15 januari, 2018 / malinbehrenfeldt. Nu har ni snart lärt er allt ni behöver veta om referatteknik inför uppsatsskrivandet. Denna vecka lär vi oss mer om referatmarkörer och källhänvisningar

 1. B. Elektroniska källor. Hur citerar man elektroniska källor? Exempel Vidare läsning. Hur citerar man elektroniska källor? Elektroniska resurser blir allt vanligare inom vetenskaplig publicering
 2. Ett referat placeras som en del av din egen brödtext. Därför är det viktigt att tydligt visa vad som är dina egna idéer och vad som härrör från någon annan. I direkt anslutning till referatet anges källan genom en källhänvisning. Källan ska även återfinnas i din litteraturlista
 3. I löpande text ser din källhänvisning ut på följande vis: Sara Johansson skriver i artikeln Svenska är underbart(www.sanningen.se, 24/12-2014) om svenskämnets fantastiska möjligheter ge elever en mening med livet. Att lyckas med detta handlar mycket om hur en arbetat med sitt referat..
 4. Referat av Francisco Lacerda och Ulla Sundbergs artikel Spädbarn på väg mot ett språk. I artikeln Spädbarn på väg mot ett språk skriver Francisco Lacerda och Ulla Sundberg om barnets förmåga till kommunikation och forskningsmetoder
 5. Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA - systemet för Röda Korsets Högskola 2011-11-2
 6. Referat. Jag vet att ett referat är en kort sammanfattning av en text och att det måste innehålla en tydlig källhänvisning i början eller slutet av referatet. Jag vet också att det innehåller referatmarkörer, verb i presens som förstärker att en text är ett referat. Min fråga är

Sammanställningarna innehåller // beskrivningar och förklaringar, // ämnesrelaterat språk samt // struktur, citat och källhänvisning. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Vilka källor? När jag arbetar med detta i undervisningen använder jag mig ofta av faktatexter från SO eller NO-undervisningen som källa för elevernas referat 3. Referat, citat och källhänvisning - hur man hanterar källor, referatövning med frågeställning samt källkritik (Viktigt inför gymnasiearbetet.) I blocken därefter kommer träning mot mer specifika vetenskapliga texttyper. 4. Bli säker på pm - tre uppgifter i läroboken/ samarbete med annat ämne 5 referatet med referatmarkörer och sidhänvisningar (på sidan 5 tar x upp ett intressant exempel). Litteraturlista. När referatet/uppsatsen baserar sig på flera olika källor, ska du i slutet av referatet/uppsatsen (före. eventuella bilagor) ge en litteraturlista. Den utgör ett komplement till källhänvisningarna. Att undervisa i att skriva PM Snart är det dags för mina treor att skriva sina första PM i kursen Svenska 3. I detta inlägg tänkte jag dela med mig av en förberedelselektion som i all sin enkelhet blev lyckad och som eleverna tyckte var lärorik! Att undervisa i PM-skrivande är inte alltid det enklaste. Kurse Du skriver ditt referat med relativt god språklig variation, du har överlag en fungerande textbindning samt följer de språkliga normerna på ett relativt väl fungerande sätt. Din text har i huvudsak en fungerande struktur med källhänvisning i texten samt några referatmarkeringar

Att skriva referat - vad är det och hur gör man

Referatets kännetecken. Ett referat har följande kännetecken: 1) Korthet. Ett referat ska vara kort. Tanken med ett referat är att man inte ska behöva läsa originaltexten, utan man får det viktigaste. Därför ska referatet vara kortare än originaltexten. Hur mycket kortare den ska vara beror på originaltextens längd Källhänvisning Alla referat behöver en källhänvisning, oftast i början av referatet. Där skriver du hela namnet på din källa och även författarens namn. Referatmarkering Oftast blandar man referat från olika källor med egen analys. För att vara tydlig är det bra att ha en referat

Skriva referat - Läxhjäl

 1. Ett referat är faktiskt nästan samma sak som en sammanfattning, men det finns några regler. Likheterna är att du läser en text, skriver det viktigaste med egna ord, att din text är kort (om du har läst en artikel på 600 ord skriver du max 200 ord). Det är jätteviktigt att ditt referat börjar med en fullständig källhänvisning
 2. Referat. Ett referat är en sammanfattning av något man läst, sett eller hört. Referatet har tydligare krav på sig än en traditionell sammanfattning, och kännetecknas av: Egen rubrik - som talar om vad referatet handlar om; Källhänvisning - i referatet måste anges författare, rubrik på originaltext, datum när den utkom, var den.
 3. Genom källhänvisningen kan både du och andra hitta tillbaka till originalet. Det är viktigt att ange källan, exempelvis för att kunna skapa sig en egen uppfattning, vara källkritisk och granska att informationen stämmer ; Mall - Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text
 4. Undervisa i referat- och citeringsteknik. I många fall kan ett misstänkt plagiat bero på missförstånd och inte alls röra sig om något medvetet fusk från elevens sida. Eleverna får citera, återge eller referera till andras texter. Däremot måste de använda korrekta referatmarkeringar och ha med sina källor
 5. referat och reflektion Den här uppgiften handlar om att bli bättre på att sakligt och opartiskt förkorta och förmedla information till andra. Helt enkelt att framgångsrikt lyckas återge det viktigaste i en text med hjälp av egna ord - kort sagt, att skriva referat

Skrivmall - Referat av text - Ordräknare

Lägga till källhänvisningar i ett dokument. Klicka i slutet av meningen eller frasen där du vill ange källa och klicka sedan på Infoga källhänvisningar på fliken Referenser i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar.. Markera den källhänvisning du vill använda i listan under Infoga källhänvisning.. Söka efter en käll Kontrollfrågor En fullständig källhänvisning inleder ditt referat. Uuve Snidare skriver i sin artikel Rött-magisk färg från snäckor till löss i Vi 12/95 om färgen röd. De enda ord som Mustafa Can kan uttrycka till sin mor, som ligger på dödsbädden, är Mor, jag älskar dig Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande. Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord Skapa en litteraturförteckning, källhänvisningar och referenser. Word för Microsoft 365 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Mer... Mindre. Placera markören i slutet av texten som du vill citera. Gå till referenser > formatoch välj ett käll hänvisnings format

Referat, citat och källhänvisning P

Informationssökning, referat, källhänvisningar och källkritik1 Skapad 2018-03-22 17:12 i Förslövs skola F-9 Båstad unikum.net. Grundskola 7 - 9 Svenska. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Koppling till uppgiften. Källhänvisning och referenslista. Referat och citat. Du kan källhänvisa i text genom att göra ett referat eller ett citat. Ett referat är en kort sammanfattning av någon annans idé, teori, fakta med mera som du skriver med egna ord

Oxford - hänvisningar i text - umu

Citat och källhänvisning - YouTube

Referat + reflektion (checklista) 1. Referatuppgift Din uppgift är att skriva ett referat av en vetenskaplig artikel. Referatet ska vara anpassat till sitt syfte och till sin mottagare, vilket i det här fallet betyder att dina kursare ska kunna förstå vad du menar utan att ha läst originalartikeln eller dela dina förkunskaper Lathund till källhänvisningar. Att tänka på. När man skriver ett arbete är det viktigt att man anger vart man tagit informationen från. En. av huvudorsakerna är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen. Det finns en. mängd olika sätt att ange källor och denna manual visar exempel på hur du kan gå tillväga. Referat Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer

Referera - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Venus veckobrev v

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borå

ReferatReferera inte plagiera - Lektionsbanken

Källhänvisningar En oerhört viktig del är att du utgår från fakta när du skriver referat. För att visa på detta så gör man på följande sätt: Först hittar jag information om det jag skall skriva om, vilket i detta exempel är nationalismen Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan Läs mer om referat, citatteknik och få exempel här Checklista referat Rubrik: Finns det en passande rubrik till ditt referat? Källa: Finns det en tydlig källhänvisning i början av din text? Referatmarkeringar: Är det tydligt vem som tycker/säger vad? Omfång: Är referatet kortare än originaltexten? Saklighet: Uttrycker ditt referat samma huvudtanke som originaltexten Referat, citat och källhänvisningar börjar på sidan 110. Läs individuellt och diskutera sedan uppgifterna på sidorna 113 och 114. Redovisa i klassen. Läs igenom Bli säker på referat. Läs texten Dansk språkförbistring (Patrik Hadenius,. Detta rättsfallsreferat skrev jag första terminen på juristlinjen: 1. INLEDNING. Syftet med denna promemoria är att referera och analysera NJA 2001 s. 155 Innehållet på denna sida är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Referat är tillåten med källhänvisning. Webbdesign av Dalwebb - Dalarnas webbyr.

 • Österlen trail.
 • Ardbeg 10 years old.
 • Revisor nyköping.
 • Godaste vaniljkrämen.
 • Eur pall.
 • Franke diskho reservdelar.
 • Seniorrabatt ica supermarket.
 • Invånare i kroatien.
 • Midsommarklänning blogg.
 • Hemmagjord deodorant bakpulver.
 • Slang till pool.
 • Ulcerös kolit forum.
 • Spisfläkt inbyggd.
 • Germania fluggesellschaft absturz.
 • Is bill cosby.
 • St christopher's inn amsterdam.
 • Djulö camping minigolf.
 • Cerebrovaskulär sjukdom uns.
 • Arkivarie utbildning göteborg.
 • The great plague.
 • Zika hawaii.
 • Ebba grön 1978 1982 låtar.
 • Google play store app download.
 • Aktinisk cheilit.
 • Ihk koblenz prüfungsergebnisse 2017.
 • Trafikverket tdoc.
 • Boy george 80s.
 • Mora köksblandare.
 • Arbetsrättsjurist göteborg.
 • Hyra i förhållande till inkomst.
 • Bring citymail utdelning.
 • Guldtacka.
 • Urbanears plattan 2 recension.
 • Bikini hm barn.
 • Volvo logo origin.
 • Restaurant romanshorn.
 • Militär utrustning.
 • Serendipity hr.
 • Aquarium view rhodos.
 • Dr martens bruna.
 • Hund och katt magasinet hässleholm.