Home

Mercators karta

Gerardus Mercator (eg.Gerhard de Kremer; [1] namnet Kremer betyder handlare, vilket på latin blir Mercator), född 5 mars 1512, död 2 december 1594, var en nederländsk kartograf.Mercator har gett namn åt Mercator-projektionen, en projektion som han också tog fram.Den är en vinkelkorrekt (men inte ytkorrekt) projektion vilket ger stor användbarhet som sjökort Att avbilda ett klot på en platt yta är inte enkelt. Förvrängning och felaktigheter måste accepteras i någon utsträckning. Historiskt sett har kartmakare hanterat detta på olika sätt, men den absolut vanligaste kartan kallas för Mercators projektion Världskartan som vi känner till den har varit i bruk sedan 1500-talet. Flamländaren Gerhard Mercator utvecklade kartan som följaktligen heter Mercators projektion med sjöfarten i fokus Kartprojektioner används för att avbilda jordens buktiga yta på en plan yta, till exempel en karta. I Sverige används oftast Transversal Mercator-projektion, eller Gauss-Krüger som den också kallas, men det finns även andra projektioner. Kartprojektioner ger alltid någon typ av avbildningsfel The Mercator world map of 1569 is titled Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate Accommodata (Renaissance Latin for New and more complete representation of the terrestrial globe properly adapted for use in navigation). The title shows that Gerardus Mercator aimed to present contemporary knowledge of the geography of the world and at the same time 'correct' the.

Mercators atlas var en av de första som innehåller kartor över världens utveckling och det, tillsammans med sin projektion kvarstår som betydande bidrag till områdena geografi och kartografi. Om du vill veta mer om Gerardus Mercator och hans kartprojektion, läsa Mark Monmonier s Rhumb Lines och karta Wars: A social historia av Mercator Projection Världskarta med Mercators projektion. En nackdel är att storleken är förstärkt kring Nord- och Sydpolen vilket får vissa ytor högt upp och långt ner på kartan att verka större än vad de egentligen är Men kartan som vi många är vana vid, ni vet den som rullades ner framför katedern i klassrummen i lågstadiet och baseras på flamländaren Gerardus Mercators principer från 1569 är långt ifrån det enda sättet att förklara världen på. Det finns ett hav av kartor som ger fördjupande kunskap och perspektiv på hur världen är ser ut För mycket småskaliga kartor, till exempel världskartor, använder man en sfärisk jordmodell, på grund av att det ger enklare beräkningar. Det blir då en avbildning som inte blir lika noggrann som där man använt ellipsoidisk jordmodell

Gerardus Mercator - Wikipedi

På Mercators kartor är platsen för övergång mellan flodsystemen en kärr/sjö-markering i vardera floden. Mercators Rysslandskarta från 1595 Nedanstående karta finns i denna länk som pdf-fil, vilken kan förstoras Shop Karta av världen på Mercators projektion Poster skapades av davidrumsey. Anpassa med bilder och text eller inhandla, som den är Enligt honom favoriserades Mercators karta då den stärkte bilden av kolonialistisk överlägsenhet. Eftersom kartan överdrev storleken på de europeiska länderna såg de vid ekvatorn, som Afrika och Sydamerika, i kontrast mycket mindre ut än vad de faktiskt är. Ett exempel för detta argument är en grafik av tysken Kai Krause En kartprojektion är en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta. Eftersom man inte kan avbilda en krökt yta på en plan blir det alltid olika avbildningsfel. På grund av att olika kartprojektioner har olika egenskaper måste man anpassa valet av projektion efter kartans användning

Din världsbild är fel - så här ser kartan ut egentlige

 1. En karta är en avbildning av verkligheten där allt onödigt skalats bort. Det som gör att en karta skiljer sig ifrån en bild av ett landskap är att en karta alltid har något som gör att man kan lista ut kan man slutligen rita upp t.ex. hela Sverige med alla vinklar korrekta om man t.ex. använder en projektion som Mercators projektion
 2. Mercators karta är unik på flera sätt. _ Den är som vi sett en specialkarta som visar vattenvägar över 3/4 av Europa. _ Den visar också kartografins utveckling från den metod som användes i Olaus Magnus Nordenkarta från 1567, där floderna binds samman med symboliska dragställen som liknar sjöar
 3. Stockholms Auktionsverk Online 273385. PALESTINA - DET HELIGA LANDET. MERCATOR, G. - HONDIUS, J. Terra Sancta... Palestina. Amsterdam 1630. Graverad karta med kartusch i övre hörn. Ca 49,5x35,
 4. Tabellen visar en översikt av vad olika kartprojektioner innebär, till exempel egenskaper och användningsområden. Det finns också en sammanställning av kartprojektionerna (pdf, 4,0 MB, nytt fönster), som innehåller ytterligare information om varje projektion

En karta är en grafisk avbildning som ger rumslig förklaring av företeelser, begrepp eller händelser i människans värld. [1] Ofta en avbildning av ett geografiskt område såsom en del av jordytan, men en karta kan även vara astronomisk, astrologisk, topografisk, teologisk, andlig, statistisk, politisk och konstnärlig. [1] Kartan är oftast en schematisk representation av terrängen. History. There is some controversy over the origins of the Mercator. German polymath Erhard Etzlaub engraved miniature compass maps (about 10×8 cm) of Europe and parts of Africa that spanned latitudes 0°-67° to allow adjustment of his portable pocket-size sundials.The projection found on these maps, dating to 1511, was stated by Snyder in 1987 to be the same projection as Mercator's

Vilken kartprojektion som är mest lämplig beror framför allt på området som ska avbildas och syftet med kartan. Världskartor är ofta skapade med hjälpa av Mercators projektion. Det är en kartprojektion ger en vinkelriktig karta som lämpar sig väl för navigering Karta över svenska kusten. Tistlarna-Varberg. Mercators projektion. Skala 1:50 000. Photo: David Sjölander / Göteborgs Naturhistoriska Museums Attribution alone (BY 9. Mercators textgravyr på Gemma Frisius himmelsglob 1537. 10. Detalj ur Mercators karta över Palestina, Louvain 1537. 11. Mercators världskarta, Louvain 1538. I Sydamerika står: Americae pars meridionalis dvs Södra delen av Amerika, i Nordamerika Americae pars septentrionalis Norra delen av Amerika. 12 En karta över en kontinent kan till exempel återges i skala 1:10 000 000 där en centimeter på kartan motsvarar 10 mil i verkligheten. Kartan i flera dimensioner. När du tänker på kartor, är det kanske i första hand de platta kartor du ser på papper eller i din mobil du tänker på. Men förmodligen känner du även till 3D-kartor

Stockholms Auktionsverk Online 296306. KARTA SKANDINAVIEN. MERCATOR, G. Svecia et Norvegia cum confinijs, ca 1630, kolorerad graverad karta med kartusch, fransk text på baksidan, ca 36,5x47,5 cm På Gerardus Mercators karta utkommen år 1538 läser vi visserligen namnet Finlandia på en spetsig halvö, öster om Scondia och belägen mellan 60:de och 70:de parallellen men f.ö. saknas varje beteckning Arno Peters, född 22 maj 1916 i Berlin, död 2 december 2002 i Bremen, var en tysk kartograf och historiker.Han utvecklade Peters världskarta, baserad på Gall-Peters kartprojektion.. I Peters världskarta får länder och kontinenter rätt ytproportioner Mercators kartprojektion används framför allt när man seglar på haven. Med Mercators karta blir riktningen rätt, trots att områden närmare polerna är kraftigt förstorade. Mdf, 2008. Wikimedia Commons Mercators projektion och Loxodrom · Se mer » RT 90. RT 90, Rikets Triangelnät, är ett rikstäckande rätvinkligt plant koordinatnät och var det referenssystem som allmänna svenska kartor baserades på. Ny!!: Mercators projektion och RT 90 · Se mer » Storcirkel. Storcirkel av en sfär

Kartans historia Liksom orienteraren, sjöfararen eller bilisten är vi alla beroende av kartor då vi vill navigera mellan plats A och B. Tack vare vetenskapens och teknikens framsteg genom historien har vi också kunnat utveckla vår kunskap om navigation. De tidigaste kartorna vi känner till dateras till ca 2300 f.Kr och är i form a John Carys underbar karta 1801 av världen på Mercators projektion. Specificerar den hela världen, som den var bekant på vänden av det 19th århundradet. Visar kontinentarna i betydligt specificerar men minsta information om erbjudanden endast i de arktiska och Antarcticfrihetarna. Designat att illustrera utforskning av det föregående århundradet som specifikt fokuserar på de viktiga. Mercators projektion, gradnät 15 Den kan då användas tillsammans med en karta i gnomonisk projektion, där den kortaste vägen (storcirkelrutt) kan tas ut, och delas upp i en serie loxodrom-rutter i Mercator-kartan. Även i Sverige har den använts till sjökort

Världskartan förvränger vår verklighetsuppfattning

Click image to in.. Title : Welt-Karte in Mercators Projektion.. Map maker : RADEFELD.. Date : Hildburghausen, 1844. Size : 11.7 x 14.3 inches. / 29.8 x 36.4 cm. Colouring : Original outline colours Description :An attractive German map of the World centred on the Pacific Ocean.Australia is still 'Neu Holland' and Alaska is 'Russisches America'. Several pieces of coasts of Antarctica are shown Med uppkomsten av denna karta hade i stort sett den föråldrade, ptolemaiska världsbilden åtgärdats helt. Relationerna mellan de europeiska länderna visas för första gången på rätt sätt. Under ett sekel utgjorde Mercators karta standardkartan över Europa. Kartan reviderades 1572. En karta över Lothringen år 1563-1564 Modeled and animated by Grafonaut. Video as part of a course by Emarin Norway. Explaining the sacrifices made to convert the earths spherical surface into a. Yes, you may find this hard to believe, but all of our maps are wrong. No, Google Maps is not an exception to this rule. Maps have and will always be wrong. It's just a part of human nature - or at least perception Anledningen är svårigheten att transformera jordklotets sfäriska yta till en plan tvådimensionell karta. När det ska göras används olika projektionsmetoder där Mercators är den vanligaste. På en jordglob konvergerar longituderna från ekvatorn för att gå ihop vid de två polerna

källa en karta över hela världen. I vår undersökning är ordet karta också förbehållet världskartan. 1.2.3 Mercators projektion Kartan vi talar om är projicerad enligt Mercators projektion (se figur 1). Mercator Gerardus var flamländare och levde på 1500-talet som kartograf i Frankrike. Han var bland anna Old map The World On Mercators Projection. Mapa que demuestra el derrotero q[ue] : hizo M. Cook en 1776, 1777, 1778, y 1779 en su tercero y ultimo viaj Mercators projektion och Gerardus Mercator · Se mer » Karta. Världskarta från 1689. nationalflaggor som har en karta i själva flaggan. En karta är en avbildning av ett geografiskt område, oftast jordytan eller en del därav. Ny!!: Mercators projektion och Karta · Se mer » Kartografi. En modern världskarta | Arkiv och specialsamlingar, Umeå universitetsbibliotek | Postadress: 901 74 Umeå | Tel: 090-786 65 71 | Kontakta Arkiv och specialsamlingar | RSS |Kontakta Arkiv.

Kartprojektioner Lantmäterie

 1. Map shows the whole world. Popular science refers to the period from about the 15th to the 18th centuries. The era is considered to be in the early modern period and is primarily concerned with the knowledge of seafarers and explorers. The idea of the age of discoveries is shaped by seafaring and discoveries overseas.
 2. Google Maps och andra kartor på webben grundar sig på Mercators projektion. Du kan lätt fota platsen i 360-grader med en smarttelefon och själv lägga till bilden på kartan
 3. Mercators projektion avbildar jordytan på en cylinder. När cylindern viks ut får man en platt avbildning av jorden. [Bild på sidan 20] På Mercators karta över det heliga landet från 1537 anges mer än 400 platser. [Bild på sidorna 20, 21] Mercators världskarta, 1538. (Lägg märke till AMERI CAE på de båda amerikanska.
 4. 061 03 00 00 KARTOR 061 03 01 00 Egenskaper hos olika typer av projektion 061 03 01 01 Mercators projektion LO Redogör för projektion och konstruktion hos en karta med Mercators projektion 2 2 LO Redogör för Mercatorkartans egenskaper med avseende på: - Skalriktighet - Ytriktighe
 5. P å 1970-talet startade den tyske historikern Arno Peters (1916- 2002) en kampanj mot kartor i Mercators projektion eftersom de rika länderna i norr uppförstoras i förhållande till de fattiga länderna runt ekvatorn. Den krökta jordytan låter sig som bekant inte felfritt avbildas på en plan karta oavsett vilken projektion som används. Väljer man till exempel - som i.
 6. Han utgav flera kartor, bl.a. Ptolemaios. Mercators världskarta den första cylindriska projektionen. Nackdelen var stora förvrängningar i nordliga och sydliga områden. Fördelen var att fartygskurser återges med räta linjer. Mercator mätte också den magnetiska missvisningen och gjorde kartor över detta
 7. stone i någon mån rättade. Så förlägger Mercator på sin karta af år 1554 Skandinaviens nordspets vid den 75:te graden, me
Faktoider: 2010-11

Del av Gerardus Mercators karta över Arktis 1595. Snart hävs alla restriktioner och vi får börja resa utomlands igen. Middags- och fikarastsamtalen kommer inte längre enbart att handla om vilken som är den bästa second-hand-butiken i Flen eller vid vilka rastplatser utanför Södertälje man säkrast återfinner polska lastbilschaufförer som säljer medhavd vodka Gerardus Mercator (/ dʒ ɪ ˈ r ɑːr d ə s m ɜːr ˈ k eɪ t ər /; 5 March 1512 - 2 December 1594) was a 16th-century geographer, cosmographer and cartographer from the County of Flanders.He is most renowned for creating the 1569 world map based on a new projection which represented sailing courses of constant bearing (rhumb lines) as straight lines—an innovation that is still. Mercators översättning av jordklotets sfäriska form till en platt rektangulär karta innebär att länderna närmast polerna är utdragna, medan länderna närmare ekvatorn tryckts ihop Kartan är ritad på gasellskinn av den turkiske amiralen och kartritaren Piri Reis år 1513 - enligt honom själv är den ritad efter 20 tidigare kartor som han hade tillgång till. Bara en tredjedel av det ursprungliga skinnet finns bevarat: den del som visar Sydamerikas och Östafrikas kustlinjer återgivna med i stort sett korrekta kilometeravstånd

Eleverna i Bostons kommunala skolor ska få en annan syn på världen. Skoldistriktet börjar nu köpa in kartor med Peters projektion som ett komplement till kartorna med den klassiska Mercators projektion, som varit norm i över 400 år, skriver Boston Globe Gerhard Mercators karta från1595 som visar världen norr om 60°N och landområden över Arktis, där det i själva verket bara finns ett djuphav. Bilden finns återgiven på många ställen, bland annat i boken Ultima Thule-Arktiska upptäcktsfärderi. Den första batymetriska kartan över Arktisbassängen framställd av Fridtjof Nansen 1904 Användningen av Mercators projektion i världskartor är diskutabelt på grund av de missvisande ytproportioner som detta medför. En som har fått mycket uppmärksamhet i den debatten under framförallt 1970 och 1980 talet är den västtyske historikern A. Peters som inte bara kritiserade användandet av Mercators projektion utan också ansåg sig ha kommit på den perfekta projektionen.

Världen avbildad med Mercators projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen mot polerna. Världen avbildad med Mollweides projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen längs kanterna. Världen avbildad med Robertsons projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen längs kanterna Kartan ovan är ritade med den klassiska Mercators projektion vilken skapar en platt karta kontinenter och länders proportioner skiftar kraftigt beroende hur nära ekvatorn eller polerna de är. Allt som ligger nära polerna (t.ex. Kanada och norra Skandinavien) blir mycket större än det egentligen är och det som ligger när ekvatorn blir mycket mindre än det egentligen är Every map starts with the same lie: The earth is flat. The globe isn't a portable, affordable, or even satisfying way to look at the world, so these exaggerations are necessary. However. För storskaliga kartor (1:10 000 och större skalor), anges grader, minuter och sekunder. För kartor i mindre skalor anges i regel endast grader och minuter. Om det råder stor exakthet i kartan kan sekunder även anges för mer småskaliga kartor. Koordinater anges inte för världskartor och världsatlaser Carta Marina blev förebilden för ett stort antal andra kartor, bland annat Sebastian Münsters Geographia från 1545, Lucas Waghenaers Spiegel der Zeevaert från 1584, Gerard Mercators Europakartor från 1569 och 1595, samt Abraham Ortelius Theatrum Orbis från 1570 och 1598

Mercator 1569 world map - Wikipedi

 1. Atlasen innehåller tio kartblad, däribland en generalkarta över Östersjön uppgjord i Mercators projektion. De övriga kartorna är lagda efter missvisande kompass. Som kartograf hade G förvärvat för sin tid utmärkta teoretiska kunskaper först under faderns ledning, därefter i Uppsala men kanske framförallt under det långa samarbetet med den i matematik och navigationskonst.
 2. Mental karta eller mental map (det engelska begreppet används ofta även i svenskan) är en geografisk term som avser en kartliknande bild av världen, ett land, en region, en stad, ett bostadsområde eller en annan plats som en person bär med sig i sin hjärna. Ny!!: Karta och Mental karta · Se mer » Mercators projektio
 3. Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Geografi gratis. Prova Logga i
 4. Jag har inga problem när det gäller att få RIK-kartor (Gröna kartan tex) att fungera, men värre är det med BSB-filer (Sjökort - Ostkusten). Jag får inte riktigt till det med att definiera rätt projektioner och datum. Om man ser till papperssjökort så är dom ritade med Gauss (Transversal Mercator) projektion och WGS84 datum
 5. Topografiska kartor som har större skala än 1:20 000 kallas ofta tekniska eller geometriska; Katasterkarta, uppmäts merendels i skala 1:200 till 1:5 000 och begagnande av enhetligt geodetiskt underlag 2; då detta geodetisk underlag inte föreligger kallas det för lantmäterikarta; ekonomiska,karta i stor skala, som ger kännedom om jordarealers olika beskaffenhet och fördelning i.

Vem är mannen bakom Mercator Map

 1. Handla anpassningsbara Mercators posters och fototryck från Zazzle. Kolla in alla våra spektakulära designs och välj din favorit, eller skapa en egen
 2. Mercators karta var ett utmärkt hjälpmedel för navigering till sjöss. Mercators azimutala karta över Nordpolen. Principen för plana, cylindriska och koniska projektioner. Sekant Tangent Mer om Mercator kan man läsa i The Mapmakersav John Noble Wilford, Vintage Books 1981
 3. Det obefintliga sundet visas också på nästa två kartor. Så är det även på Mercators karta över Suecia och Norvegia från 1595. Metoden att på dessa gamla kartor rita vattenvägar, där det inte fanns öppna vatten, skall tolkas så att kartritaren anger de färdvägar = vattenleder som man i praktiken färdades på
 4. Kartan gjordes i skala 1: 3 000 000 och färdigställdes 1688. Generalkartor har sedan framställts över riket med ojämna mellanrum; 1696, 1706 och 1747 exempelvis. Under speciellt 1700-talet framställdes en mängd bykartor för att ge en översikt vid sammanslagningar och delningar av skiften
 5. Hemisfär, värld, gammal, karta - hämta denna royaltyfria Stock Foto på bara någon sekund. Medlemskap krävs inte
 6. The Peters Projection. Hur kan man göra en plan världskarta av ett runt klot? Peters projektionen är ett sätt för att proportionerna mellan de olika världsdelarna ska bli korrekta
 7. Sjökort är kartor för navigering på havet, större sjöar, kanaler, med flera applikationer med hydrografisk, nautisk, topografisk och geodetisk information.. Det hydrografiska innehållet är främst djupuppgifter såsom djupsiffror, djupkurvor, bottenbeskaffenhet och symboler som tagits fram från sjömätningar

Kartor och kartkunskap Geografi SO-rumme

Det kan man göra när man hanterar begränsade ytor, utan att det blir helt tokiga avstånd på kartan. Då enheten i rikets när är en meter, blir avståndet direkt i meter, det också. Jämför en karta över jorden, med exempelvis Mercators projektion, där allting som är långt från ekvatorn ser mycket större ut än vad det är kartprojektioner. kartprojektioner, metoder för överföring av lägen på jordytan (respektive himmelssfären) till en plan karta. En kartbild innebär alltid någon form av förvrängning av klotytan. Kartbilden får också någon form av diskontinuitet som klotet och en jordglob inte har A Chart of the World on Mercators projection, reduced from the large chart by John Purdy, 183 Känna till varför en karta aldrig kan avspegla det verkliga jordklotet. Veta vad en kartprojektion är. Känna till Mercators projektion. Känna till Peters projektion; Känna till Fullers projektion. Känna till topografiska och tematiska kartor

För utom kartor var han också delaktig i konstruktionen och tillverkningen av jordglober och himmelsglober. Trots Mercators rykte som kartograf, kom hans huvudsakliga inkomstkälla från hans hantverksskickligt tillverkade vetenskapliga och matematiska instrument En karta är nästan alltid platt, och tvådimensionell. Mercators projektion är en av de mest använda vinkelriktiga projektionerna. Den avbildar dock inte ytan skalenligt, för landmassor som befinner sig långt från ekvatorn. Mollweides projektion, däremot,. Karte des Nördlichsten America : nach der zweiten Ausgabe von Arrowsmith's grosser Mercators-Karte in acht Blatt

Kartor över världen och delregioner med spmap¶. Kartor är effektiva för att visa geografiska mönster i data. Stata har inte jättebra stöd för att göra kartor eller GIS i allmänhet, men det finns ett bra användarskapat kommando som vi kan använda för att göra fina koroplet-kartor Den långsträckta kartan fanns på skriftrulle och kunde enkelt rullas ut vid behov. Den här beskrivningen kom att ligga till grund för den första detaljerade kartan över Nordpolen i Mercators och Hondius atlas från år 1606. Den första kartan över Nordpolen visas som en ö av magnetisk sten 2. Mercators karta är bra för att få fram en bra kompasskurs mellan olika orter. Man brukar oftast använda denna kartan vid sjöfarten och flyget. Men på 60 grader norr och syd så är skalan dubbelt så stor. Denna karta används därför inte för dem som ska lära sig kartan

15 kartor som kommer att förändra din syn på världen

Genom att använda Mercators projektionsmetod, men utgå från punkter på ekvatorn istället för polerna, skapas en ny karta med omvända proportioner. Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com. Posta till. Avbryt. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies 061 03 00 00 KARTOR 061 03 01 00 Egenskaper hos olika typer av projektioner 061 03 01 01 Mercators projektion LO Redogör för projektion och konstruktion hos en karta med Mercators projektion. 2 2 LO Redogör för Mercatorkartans egenskaper med avseende på: - skalriktighet - ytriktighet - vinkelriktighet. 1 Glob med Mercators antika karta från 1541, text på latin, diam 32 cm, 2 100 kr, www.geodus.com. Halva klotet lyser och visar solens gång. Text på engelska Världskartor har sällan konforma (vinkelriktiga) projektioner, ett undantag är Mercators projektion, som fortfarande ofta används i detta sammanhang, trots att den ger en vilseledande uppfattning om ytförhållandena. En del är ytriktiga, vilket kan vara en fördel när de används som tematiska kartor

Kartprojektionens grunder Lantmäterie

Kommentarer till gamla karto

Karta av världen på Mercators projektion Poster Zazzle

Kartan är inte verkligheten - Umwelt

Gerardus Mercator, Flemish cartographer whose most important innovation was a map, embodying what was later known as the Mercator projection, on which parallels and meridians are rendered as straight lines spaced so as to produce at any point an accurate ratio of latitude to longitude. He als Han hade haft en reproduktion av Mercators projektion med de två runda världshalvorna i sitt studentrum. Kartan som genre var i hans ögon den sannaste formen av verklighetsskildring G Geografiska världskartor, detaljkartor. Atlas de tourtes les parties connües du Globe Terrestre dressé pour l''histoire Philosophique et Politique des Etablissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes

Kartprojektion - Wikipedi

Kartritning - Skolbok - Grundskoleboke

Att tolka gamla kartor - ett forskningsprojekt

Fototapeter Retro karta 100% ekologiskt Konfigureras online Vi hjälper dig att välja ett mönster

Detailed world map stock photoDekorative Karten

Video: Auktion Mercators karta över Palestina 1630 Stockholms

Mercator
 • Anlägga grushage.
 • Elinstallationer linköping.
 • The little mermaid 2017 release.
 • Vanquin när dör masken.
 • Kaleo save yourself.
 • Timringskurs stockholm.
 • Mobilabonnemang barn jämför.
 • Adaptera sårkanter.
 • Stränder miami.
 • Jennifer rostock himalaya.
 • Apple unternehmenswerte.
 • Kubota k008 pris.
 • Hälleflundra rekord norge.
 • Lindra träningsvärk.
 • Fairtanzt bilder.
 • Asama vulkaan.
 • Turtle beach stealth 400 elgiganten.
 • Sims 4 vampire teeth.
 • Strive översätt.
 • Ki bibliotek solna öppettider.
 • Serendipity hr.
 • Single hotels ostsee.
 • Vitrex silver.
 • Macka med jordnötssmör och banan.
 • Morris butiker.
 • Animaniacs reboot.
 • Seniorenrabatt bahn.
 • Lundhags kängor vinter.
 • Intervjufrågor svagheter.
 • Six degrees of separation.
 • Politisk parti sverige.
 • Android 6 google assistant.
 • Ansvarsförsäkring it konsult.
 • Rikslotteriet.
 • Vallentuna bk hockey.
 • Företagsvärdering liu.
 • Fricky hon få mig lyrics.
 • Facts about koenigsegg one.
 • 4000 brutto in netto.
 • Oxalsyra äpple.
 • Fe frösön.