Home

Sekter inom islam

Sekter manipulerar ibland nya medlemmar som inpräntas att följa sektens lära. Efter en tid inom gruppen kan den nya medlemmen känna en såpass stor gemenskap att hen antar att den nya livssituationen är den enda rätta. Detta kan uppfattas som att leva i en bubbla I islamisk lag finns ingen grund för att använda en månskära eller stjärna som religiösa symboler. Dessa symboler fanns inte under profetens tid (frid och välsignelser vare över honom), de fyra första kalifaten1 eller umayyaddynastin2.Istället togs de i bruk under senare tid, och historiker är oense om när de antogs och om vilka som antog dem. Vissa anser att det var perserna medan. S: Vad som menas med termen 'Ummah' i denna Hadith är Ummahn som följer honom som kommer bli uppdelade i sjuttiotre sekter; sjuttiotvå som är vilseledda som praktiserar innoverade religiösa handlingar som inte innehåller apostasi.Varje (sekt) kommer att torteras i enlighet med dess innovationer, och avvikelse, förutom för de som Allah ursäktar, och förlåter Sunna: Den normerande seden inom islam som baseras på utsagor och handlingar som Muhammed - enligt traditionen - ska ha sagt och gjort. Sunna fungerar som vägledning för troende muslimer. Vad som är sunna hittar man i haditherna och sira Islam är en monoteistisk religion som grundades på 600-talet e.Kr av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Det finns idag (2019) drygt 1,8 miljarder muslimer runt om i världen [].Islam räknas därför som världens näst största religion

Om sekter Religion SO-rumme

 1. Diskuterar vi islam och kvinnosyn samt kvinnans roll inom islam måste vi först skilja mel­lan vad muslimer gör och vad islam lär.Även om det i dag finns kulturer i vilka det förekommer kvinnoförtryck ­återspeglar detta endast lokala seder - inte islams egentliga kvinnosyn. Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka kvin­nors rät­tig­he­ter, värna om deras sta­tus.
 2. Inom islam infaller nyårsdagen den första dagen i månaden muharram (första månaden i den islamiska kalendern). Muslimer kallar detta för hidjra, som betyder utvandring. Denna dag brukar inom islam firas genom att berätta om olika händelser i Muhammeds liv och önska varandra ett gott nytt år
 3. Etymologi. Ordet sekt har inget entydigt ursprung. Den ena möjligheten är att härleda det ur det latinska ordet sequi som betyder följa någon. Som perfekt particip heter det secta och betyder rättesnöre; princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram. [1]Den andra möjligheten är att ordet kommer av det latinska ordet secare som betyder skära av. Det senare.
 4. Fenomenet existerar inom så gott som alla religioner och ideologier. Här har vi samlat 10 av världens mest skruvade sekter

Islam.n Kategori:Kristna sekter. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Underkategorier. Denna kategori har följande 2 underkategorier (av totalt 2). D Davidianer‎ (11 sidor) F Filadelfiaförsamlingen i Knutby‎ (6 sidor) Artiklar i kategorin Kristna sekter De två motsatta sekterna inom Islam är det en shiiter bSunnis cWahhabis eller d sufier? Shia och sunni. Wahhabitiska är en sekt av sunni. och sufier är inte politiska.Shia och Sunni har oftast samma åsikter och båda tror på grundläggande övertygelser av Islam. Idag finns det upp till 260 sekter i Islam som finns i två huvudsakliga kate

Symboler - halvmånen och stjärnor - Islam

Islam förbjuder griskött och grisfett, men också blodmat, kött av rovdjur och fisk utan fjäll. Djuret får heller inte ha fötts upp på kadaver. Alla former av alkohol, även lättöl, cider, vinsås och godis med alkohol i, är otillåtna Matregler i Islam Maten är ett av problemen som möter muslimer i Sverige. I Islam förbjuds människan att äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur. Att undvika griskött är mer än att bara undvika korv, fläsk, skinka, späck, kalvsylta, leverpastej, osv

Islam idag Idag beräknas det finnas ungefär en miljard muslimer och religionen är störst i Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Indonesien. Inom religionsområdet finns det alldeles för mycket avvisande av andra religioner och även om Katolik.nu fokuserar sitt innehåll på katolicism berikas sidan av information av andra religioner Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem. Det finns ett känt missförstånd kring vad salafism är och innebär. Många ickemuslimer, men också muslimer, tror att salafism är en rörelse eller sekt inom Islam, vilken lär extremism och hat. De tror att Salafismen skiljer sig från deras Islam, att det finns skillnader, att salafister är radikala medan ''vanliga muslimer'' ä Sekter. Sektfilm >> Manipulativa sekter >> Uppgift: 1. Välj en sekt att diskutera (se nedan). 2. Vad är det som utmärker denna rörelse för att vara en sekt enligt Roy Wallis kriterier? Motivera svaret (om du personligen anser att denna rörelse inte bör gå under begreppet sekt, skriv detta i så fall och motivera varför) 3 Apostasi inom islam. Det finns inom traditionell sharialag tre kategorier av brott som kan ge dödsstraff. Det är hudud, mord och apostasi: alltså att lämna Islam (på arabiska ridda eller irtidad). Exakt vad som menas med apostasi varierar och även straffsatsen för brottet har varierat genom tiderna

Judendom | Religionsvetenskap 01/02/03(Specialisering)

Skönheten Islam - Förklaring på hadithen om de 73 sektern

Video: Islams grunder Islam Religion SO-rumme

Kristendomen | Religion | SO-rummet

Islam. Inom islam är vissa kläder nyckelplagg och ses som en skymf mot religionen om man inte bär dem. Detta kan självfallet variera från land till land och från individ till individ beroende på hur troende man är. I vissa kristna sekter som Amish-folket kan man dock se vissa skillnader Nyreligiös rörelse eller ny religiös rörelse (på engelska New Religious Movement (NRM)) är en benämning som används på religiösa rörelser som uppkommit i modern tid. Rörelserna karaktäriseras av ett starkt personligt engagemang. De har ofta ett komplicerat förhållande till det omgivande samhället och traditionell religion Detta är svar från Instagram-händelser! För att ta del av dem LIVE, adda kontot: anasdawa Islam är en av alla judekristna sekter som överlevt de romerska kejsarna. Posted on 21 februari, 2014 av Anita. Det fanns hundratals olika kristna grupper/sekter i Mellanöstern med olika lärosatser och åsikter och hundratals versioner av biblar innan kejsar Konstantins tid som kejsare Shia Islam: Shia Islam anser att Muhammed gjorde utse en efterträdare, i skarp kontrast till de sunniter. Medan sekter används ofta för att beskriva extrema religiösa åsikter, många sekter är fredliga och helt enkelt skiljer sig med ett nominellt värde över några särskilda frågor

Islam Religion SO-rumme

Wahhabism är en term som man regelbundet stöter på i svensk media och på Internet. Ofta används det i samband med terrorism och för att beskriva statsskicket i Saudi Arabien. Ibland används det för att beskriva extrema islamiska rörelser i svenska förorter och källarmoskéer. Wahhabism benämns ibland som salafism. Det råder en viss begreppsförvirring me Islam är en frivillig relation mellan en individ och hans Skapare. Även om muslimer, och det är ett etablerat faktum idag att allt järn i vårt solsystem inte genererades inom systemet, Många grupper och sekter hävdar att de är ledda av Gud eller genom inspiration, ändå har dessa grupper olika, till och med motsägande. ningsvetenskap inom allmänt utbildningsom-råde, 15 hp Rapport nr: 2011ht5026 Sekter eller nya religiösa rörelser - kan man kalla dem vad man vill? En diskursanalys av nya religiösa rörelsers, eller sekters, framställ-ning i några utvalda läroböcker för Religionskunskap på gymna-siet. Handledare: Magnus Hedelind & Malin Löfsted

Islam och kvinnosyn — 20 texte

Det finns tre stora sekter av kristendomen: katolicismen, Östra ortodoxi och protestantism. Islam: med 1,282,780,149 medlemmar över hela världen troende av Islam kallas muslimer. Medan Islam är mycket populärt i Mellanöstern man inte behöver vara arabiska att vara muslim. Den största muslimska nation är faktiskt Indonesien Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen - semic . Varför har det plötsligt uppstått så många olika sekter inom där de kom att bli kända som I Sverige följde kristenheten den lutherska vägen. Framför allt av Åsa Waldau, numera känd som Kristi Brud Begreppet Nya religiösa rörelser (NRR) , eng. New Religious Movements (NRM), började användas på 1970-talet. Begreppet avser de religösa rörelser som uppkommit på senare tid, under 1900-talet, och främst 1900-talets senare hälft, från 1950 och framåt - men ibland åsyftas även rörelser uppkommna något innan 1950 Inlägg om Vilseförda sekter skrivna av aswjsverige. Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem. It was narrated from Mu'aawiyah ibn Abi Sufyan that he said: The Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, stood among us and said: Those who came before you of the people of the Book split into seventy-two sects, and this ummah will split into seventy-three: seventy-two in Hell and.

Grenar inom Islam; Vilseförda sekter; Ilm; Hadithen om de 73 sekterna. Abi Sufyan, rapporteras det att profeten (ﷺ) sade att denna ummah (muslimernas nation) kommer att splittras till 73 sekter, varav vilka 72 sekter kommer att vara del av eldens invånare på grund av deras vilseledning Denna uppdelning kan uppfattas som betydande men i själva verket utgör shia enbart omkring 10% i förhållande till sunnimuslimer, vilket motsvarar omkring 215 miljoner shia i hela världen.1 Fastän shia är en minoritet i den muslimska världen, utgör de en majoritet av befolkningen i Iran, Azerbajdzjan, Bahrain och Irak2.Shia finns även i Libanon (35%), Jemen (45%), Kuwait (35%. Synen på kärlek och äktenskap är olika inom olika kulturer, traditioner och sekter. judendom, islam, hinduism, buddism) göra jämförelser mellan mormonernas tro och världsreligionerna. Ni kan välja att jämföra med en religion, eller med flera religioner, det väljer ni tillsammans i gruppen Grenar inom Islam; Vilseförda sekter; Ilm; Kategori: Grenar inom Islam Är Salafismen en sekt inom Islam? Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem. Det finns ett känt missförstånd kring vad salafism är och innebär. Många ickemuslimer, men också muslimer, tror att salafism är en rörelse eller sekt inom Islam, vilken lär extremism och hat Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Religiösa sekter och fundamentalism, Islam Den 10-11 mars i 2005 stod SAK som värd för en av årets stora Afghanistanrelaterade händelser i Sverige. Journalister, beslutsfattare

Några viktiga muslimska högtider Religion SO-rumme

Schejk, religiös ledare inom sufismen. Sufismen brukar betecknas som islams mystik. 11 Dawa, inbjudan till samtal, muslimsk mission. Genom att erbjuda undervisning om islam menar muslimer att varje människa som följer sitt förnuft kommer att inse att islam är den sanna religionen. 12 Koran, av Qu'ran, arabiska för recitation En websida om allt inom Islam i Sverige och i världen: allt från matrecept till Profeten. Här finns textmaterial om Koranen, Islam, bönetider. Det finns utlagda nyhetsartiklar och ett stort arkiv av forum som delar in debatter och artiklar i olika ämnen, vilka berör Islam

Inom själva organisationen uppträder de i någon slags operettuniformer med ordensband och medaljribbor och betraktar detta som helt normal. Deras mål är detsamma som islam, de vill omvända hela världens befolkning till scientologi läran Viktigast inom islam: Trosbekännelsen: - Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet Bönen fem gånger om dagen, då man riktar sig mot Mecka Fastan och att inte äta fläsk Att hjälpa fattiga människor Man kan vara muslim genom att leva rätt (vara en god människa, vara hjälpsam, anspråkslös, frikostig och omtänksam Jag kunde ju studera historien och se en rad kalifer, koranskolor, rättsskolor, alla olika Umma och sekter inom islam. Mer än nån annan modern religion satt folk i de religiösa ledarnas ledband och fatwor utdelades på obekväma författare

Sekt - Wikipedi

De som avvek från imamernas väg del 2Denna föreläsning handlar om hur avvikelser inom tron på Allahs namn och attribut dök upp i ummahn. Den förklarar vilka ledande personer var inom den rörelse och sen hur det formades sekter som avvek från denna väg. Föreläsare: Abdullah Abû Dâwûd Jag tror att den sidan tillhör en sekt inom islam som absolut inte representerar majoriteten av muslimerna.Det finns flera sekter i islam precis som i många andra religioner. Om man söker kunskap i islam är det bättre att vända sig till mer pålitliga sidor om islam inte såna som tillför sekter med fundamentala åsikter Svar till Malte Roos och Jonas Sjödin, 26/4

Inom monoteismen är det slutgiltiga budet redan överlämnat. Det innebär att människor enbart har att lyda och samtidigt inte har något mer att säga. Men då har samtidigt inte Gud något mer att säga. Gud gjorde sig till sin egen sista profet. När man pratar om islam måste man vara uppmärksam på vilket islam man avser Gnosticism är ingen självständig religion, utan en mystisk, andlig idéströmning med mångtusenåriga anor. Den kristna gnosticismen - som nådde sin höjdpunkt under åren 60 - 160 A.D. då 10 - 15 sekter bröt med den tidiga kristna kyrkan - hade rötter i judisk, persisk och hellenistisk mystik. Gnosticismen har beskrivits som en elitistisk religiös filosofi eftersom. Jag är också emot innovationer som förts in i religionen, speciellt sekter inom Islam och extremister med egna idéer och tolkningar som bara förklaras som fanatiker. Islam är en förnuftig och fulländad religion. 2009-08-26 @ 17:24:29 Postat av: Och till alla lärda inom alla religioner - islam, kristendom, judendom eller vilken religion som helst - ni borde lägga fokus på alla ungdomar vi förlorar genom att de dödar varandra - Han har kallat denna ondska vid sitt rätta namn, islamistisk separatism, sa Ebba Busch, som i nästa mening betonade att det handlade om våldsbejakande sekter, inte islam som religion. Nu tyckte hon att det också var dags för Sveriges statsminister att uttala sig lika tydligt

lagförslag mot sekter (2000): yb01 23. första kristna anses vara en sekt: w93 1/7 6. innebörden i ordet: nwt 1646; it-2 819; w98 15/3 10-11; g88 8/1 26-27. inom buddhism: sh 144-148; g89 22/3 11; g89 22/4 18-19. inom hinduism: g89 8/4 26-27. inom islam: g89 22/7 23-24. inom judendom: sh 226-227; g89 22/5 20-22. inom kristenheten: antal. Inom Islam, Judendomen, Hinduismen och i vissa kristna sekter så år det mannen som är familjens överhuvud. Inom Theravada-Buddhismen - helt otänkbart. Dock så är det svårare för kvinnor att bli nunnor än för män att bli munkar och det finns betydligt fler munkar än nunnor i t.ex. Thailand

10 av världens mest skruvade sekter Listor

Satanismen består av två sekter, Här har man vissa egenskaper som anses vara en diskvalificering inom satanism: Feghet, osäkerhet, självförakt, drogberoende, dumhet, satanismen är väldigt intressant eftersom jag tidigare nämnde att satanismen anser att judendomen/kristendomen/islam är en omvänd religion av deras religion Andra grejer som är väldigt synonymt med sekter, är deras syn på olika sorters självplågeri i form av att man ska äta mindre, sova mindre, springa runt i timmar tills en fötter börjar blöda eller i vissa fall att de ska förekomma sexuella kontakter med ledare och annat pack inom sekten sekter Missa inte Alex Gibneys dokumentär: Fångade av sciento! Artiklar om kvinnors rättigheter inom islam. Dalia Mogaheds Ted Talk om faran med polarisering och islamofobi. Religionsforskaren David Thurfjell om det gudlösa folket - svenskarna

Islam.n

Sekter; Traditionella religioner; En sida med kritiska synpunkter på olika företeelser inom islam. Källa: Redaktionellt; Taggar: Islam; Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-08-25; Internet Islamic History Sourcebook. Sajten är en stor länksamling till den islamska världens historia, från tiden före Islam fram till våra dagar Katolsk religion i Sverige. Sveriges officiella religion är protestantism som har sitt ursprung i reformationen på 1500-talet. Inte desto mindre finns det många katolska församlingar i Sverige, vilka kan ses i listan över församlingar.Tonläget i svensk press och media har ofta varit nedsättande gentemot katoliker och påven, vilket inte bör ses som ett uttryck av förakt för.

Likheter mellan Islam och NRR (Ny religiösa religioner) Vad jag har problem med är att jag inte kan hitta några likheter mellan men som ni kan se så är uppgiften att jag ska hitta likhet mellan Islam och NRR och undrar om ni var man kan hitta den informationen nånstans eller om ni vet någon likhet mellan de Inom katolicismen har påven fungerat som en absolut auktoritet, och även i Europas protestantiska statskyrkor har det funnits definitiva auktoriteter som man kunnat diskutera dessa frågor med. Islam har inget religiöst överhuvud dit debatten kan riktas, vilket innebär att man befinner sig på ungefär samma stadium där kristendomen stod för tusen år sedan r/sweden: Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here! Visiting redditors from elsewhere are also welcome! Samma Gud i kristendomen som i islam? Pingst och Equmeniakyrkan (EK) har av Migrationsverket pekats ut som sekter vilket lett till upprörda reaktioner. Nu har det även framkommit att Migrationsverket hävdar att kristna och muslimer har samma gud. I en tidigare ledare i Dagen, Mer inom samma ämne. Senaste artiklar

Kategori:Kristna sekter - Wikipedi

Pris: 221 kr. häftad, 2003. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Cults in Our Midst av Margaret Thaler Singer (ISBN 9780787967413) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Shia Islam översättning i ordboken engelska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Jag och min sambo är snart inne på vårt andra år tillsammans och går igenom den värsta tänkbara krisen just nu Ängsligheten gör att vi sällan ser den fantastiska mångfald som finns inom islam i Sverige, precis som inom kristendomen - från de mest bokstavstrogna sekter till dem som går i fredagsbön mer sällan än kristna svenskar går i högmässa. Alltför ofta får de mest konservativa företräda hela islam i medierna

De två motsatta sekterna inom Islam är det en shiiter

Abraham. P atriarken Abraham är delaktig inom tre av de stora religionerna: judendomen, kristendomen och islam, vilka kallas abrahamitiska religioner.Han förekommer som en viktig gestalt i både Bibeln och Koranen där han beskrivs som judarnas (eller hebréerna som de tidiga judiska folkslagen kallades) och arabernas stamfader, därav hans epitet som patriarken Är ny medlem här och vet ej om ni diskuterat detta innan. Jag undrar om någon vet ifall det står i Koranen att man ska I fråga om att lyda överordnade är Jehova överens med sig själv för ovanlighetens skull Sekterna erbjuder en form av socialt skyddsnät och stöd vid fara, det finns alltid allierade som kan backa upp en medlem mot yttre hot, men en obunden har ingen annan att förlita sig på än sig själv. De obundna förenas inte, till skillnad från sekterna, i någon gemensam ideologi eller allians

Ann-Charlotte Marteus: Nej till sekter Ledare Expresse

Fokus ligger bland annat på islams uppkomst, symboler, riter och tro. Vidare så presenterar eleven egna åsikter om islam, gör en kortare jämförelse med kristendomen samt redogör för sin egna syn på tro. Slutligen så diskuteras även yttrandefrihet och månggifte inom religion Islam räknas som världens näst största religion. Bara i Sverige identifierar sig nästan en halv miljon människor på olika sätt som muslimer. I denna introduktion till islam presenterar religionsvetaren och författaren Eli Göndör islams centrala gestalter, skrifter och vanliga trosuppfattningar bland personer som betecknar sig som muslimer. Historiskt växte den första muslimska. Enligt islam, liksom inom så många andra religioner, ska Domens dag komma, då solen slocknar och förlorar all sin energi. Universum kommer att förstöras, för att ta en ny form och alla de döda ska väckas till liv igen. Denna dag kommer att vara början på det liv som aldrig slutar. Gud är en rättvis gud Islam accepterar inte en medicinindustri som drivs enligt kommersiella principer om tillväxt mm. Drivkraften inom medicintillverkningen måste vara strävan att ta fram bra mediciner, som kan bota sjukdomar utan biverkningar. De naturliga råvarorna, som vi finner i växtriket, måste vara de som används för framställningen av medicin För att undvika stigmatisering var Emmanuel Macron noga med att göra åtskillnad mellan religionen islam och islamistiska parallellsamhällen i sitt tal. Löfven bör dra lärdom även av det. Men att ämnet är känsligt är ingen ursäkt för att inte agera

De två största riktningarna inom islam är sunni-islam och shia-islam. Flera av de högtider som muslimer firar är gemensamma, medan några är specifika för respektive inriktning. Ashura är en av de viktigaste högtiderna för shiamuslimer (och för en del sunnimuslimer) och det man högtidlighåller är minnet av imam Husayns martyrdöd vid Karbala år 680 Allmänt FIFS är ett trossamfund som har en varaktig verksamhet, samfundet har en sådan organisation att det på goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och därmed sammanhängande åtgärder kommer att tillämpas. Från och med den 10 januari 1991 fick FIFS vigselrätt av Kammarkollegiet, vigselrätten betyder att vigse

Islam. I Koranen berättas att världen en dag kommer att upphöra, allt liv kommer då att utplånas. Den dagen kallas för Qiyamah Inom buddhismen tror man på reinkarnation Sekters psykologiska konsekvenser. Föreläsning · 30 min. Marianne Englund, legitimerad psykolog och före detta Jehovas vittne, berättar om sekters maktmedel. Skam, skuld och heder är centralt för att behålla medlemmarnas lojalitet gentemot gruppen och för att hålla sexualiteten i schack Religiösa sekter - en giftig cocktail Facebook Twitter E-post. Stäng. 1994 tog drygt 50 personer inom sekten Soltempelorden sina liv i Kanada och i Schweiz. Arkivbild. Foto: Edi Angeler/AFP-TT. Stäng. 1994 tog drygt 50 personer inom sekten Soltempelorden sina liv i Kanada och i Schweiz Islam grundades på 600-talet e. Kr. av Muhammed, som ansåg sig vara Guds sändebud, eller Guds profet. Islam har sitt andliga centrum i Mecka i Arabien. De flesta muslimer bor Mellanöstern. Muslimer finns också i andra delar av världen, t.ex. Indien, Väst- och Östafrika och i Kina. Det finns två huvudgrupper inom islam: Sunniter och. Vilka är de aktuella trenderna inom Islam? Svaret 1Samma trender som dikterad av Gud i sin heliga bok Koranen och av hans profet Muhammad (s) sunnah (ordstäv och praxis). Se frågan nedan.Svar 2I fråga om utveckling och förändring av praxis av religionen, kan det vara ett känsligt ämne efters

I islam innebär detta att Allah inte har försonat hela världen med sig själv i Jesus Kristus och Jesus är inte heller är någon frälsare. Enligt Koranen hade Jesus två viktiga uppdrag; det ena var att han kom för att bekräfta Tawrah - Moseböckerna, och det andra var att profetera att en dag så kommer Ahmed det vill säga Muhammed (Koranen 61:6) Islam 38 röster. 50023 visningar uppladdat: 2002-12-29. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Grundare Muhammed föddes år 570 e.Kr. i staden Mecka. Som liten pojken uppfostrades Muhammed av sin farfar och sedan av sin farbror. Hans egna.

Inom islam har alla ett stort eget ansvar och man ska göra sitt bästa för att inte lida. En funktionsnedsättning är en prövning men sällan ett straff. Vi prövas ständigt av Gud, men Gud dömer aldrig utifrån utseende och funktion utan efter vår tro och våra handlingar Oj så fel det kan bli. Nej, jag menade absolut inte att islam är en sekt. Jag menar att sekter finns inom alla religioner. Jag ville diskutera problemet med hur svårt det är att påverka grupper som sluter sig mot omvärlden. Jag har hört om föräldrar och syskon som tar avstånd från sina barn/syskon om de vill leva ett mera.

Islam: Inom islam så har man rätt till att skilja sig enligt vissa punkter Koranen och Haditherna. Familjen och släkten brukar dock göra allt de kan för att återförena makarna. Man uppmuntrar också till omgifte efter skilsmässan när väntetiden är över och parterna hittar en ny partner Islamiska högtider. Islamisk tideräkning : Den islamiska kalendern är baserad på en månkalender. Månkalender kallas en tideräkning som grundar sig på månens faser

Islam förbjuder varenda sätt att hindra människorna från att få barn, t.e.x. kondomer, P-piller. abort osv. Så det kan bli dyrt om kvinnan visar sig kunna få många barn. Islams Gud: Allah Gud beskrivs som en allsmäktig och allvetande, men han är också barmhärtig och god, och det är människans enda hopp. Gud är den ende guden inom. Eftersom islam kom att tillämpas som samhällsordning, först i Medina redan under Muhammeds egen tid och sedan i de första (20 av 136 ord) Författare: Jan Hjärpe; Tidig historia. Muhammed framträdde i Mekka som omvändelse- och domsförkunnare. Han betonade Guds mäktighet och godhet: det var Gud som gav människorna deras försörjning Alla SEKTER är som antytts inte knutna till RELIGIONER, utan vissa framstår som FILOSOFISKA eller PSYKOLOGISKA exv. Scientologerna. Inom POLITIKEN kan sekteriska grupper återfinnas främst bland höger- el. vänsterextremistiska rörelser Farliga sekter och hemliga sällskap Av Mats Lönnerblad - Sundsvalls Tidning 2007-05-10. När man går in i en sekt, riskerar man att ge upp sitt tidigare liv, sina hobbyer och kontakter med sin familj och får inte umgås med någon utanför gruppen, om inte ledaren befaller en att göra det, skriver Clas Svahn i boken: Sekter & hemliga sällskap (Bokförlaget Semic, 2007 Inom båda grenarna av islam finns militanta rörelser. Den shiitiska militantismen har sin motsvarighet i wahhabismen, en sunnitisk ortodox grupp med kritisk inställning till andra muslimer. Dr Katsivelis menade att det finns föga utsikter för överbryggandet av trosskillnaderna mellan sunniter och shiiter

 • Hbtq sverige.
 • Onyx bulba.
 • Balkongkompost.
 • Phineas and pherb wiki.
 • 3d powerpoint.
 • Grön orb.
 • Dating portale stiftung warentest.
 • Mose film.
 • Has synonym.
 • Fall apart post malone lyric.
 • Biblisk dalgång geh.
 • Barbara bonney barn.
 • Vilken metall har lägst densitet?.
 • Briggs esfj.
 • Oreo keks rezept.
 • Noaks ark film.
 • Termisk avfuktare.
 • Bebis näsblod efter fall.
 • Innertemperatur kycklingfile.
 • Underbara clara klänning.
 • Arbetsgivaravgift ungdom.
 • Dongle wifi.
 • Deadwood south dakota.
 • Aik djurgården bråk.
 • Longines heritage 1935.
 • Toilettenwagen mieten delmenhorst.
 • Elitloppet resultat.
 • Direktflyg från umeå 2017.
 • Fairy tail episodes watch online.
 • Ambulansehelikopter type.
 • Få spis utbytt.
 • Pharmazeutische zeitung.
 • Mamma mia 2 rollista.
 • Fall apart post malone lyric.
 • Inredning horn.
 • Smidespress köpa.
 • Fedryck webbkryss.
 • Ps4 spel barn topplista.
 • Pta schule nürnberg stundenplan.
 • Pferd und pony mein pferdehof download kostenlos.
 • Ford mustang 1969 for sale.