Home

Socionomprogrammet behörighet

Socionomprogrammet genomförs på helfart och omfattar 210 hp. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och en förståelse för samspelet mellan individ och Anmälan och behörighet Socionomprogrammet, 210 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande. Behörighet till socionomprogrammet. Grundläggande behörighet + Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5). Läs mer om behörigheter Socionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier. Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring Socionomprogrammet, 210 hp Till antagning.se. Omfattning. 210 hp. Start. Hösttermin 2020 (start 2020-08-24) Tid Behörighet Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Urval. Betyg.

Universitetsutbildning · Hållbar utvecklin

Socionomprogrammet leder till socionomexamen och du får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp Socionomprogrammet . 210 HP. Om utbildningen Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c,Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller - områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A) Läs mer om behörighetskrav för att bli antagen till socionomprogrammet krävs oftast att du utöver grunläggande behörighet även har Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) S ocionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap

Ett högskoleförberedande basår ger dig möjlighet att komplettera din behörighe

 1. Behörighet. Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 . Examen efter genomförda studier. Socionomexamen. Efter att ha fullföljt hela programmet har man uppnått kursfordringarna för Socionomexamen. som översätts till Degree of Bachelor of Science in Social.
 2. Socionomprogrammet. Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg
 3. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen
 4. s handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en ter
 5. Socionomprogrammet. 210 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P2400 Anmälan. Undervisningsspråk: svenska Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5
 6. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom - den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig
40-talet socialsekreterare i Sörmland måste vidareutbilda

Socionomprogrammet - umu

Behörighet till socionomprogrammet - Institutionen för

För behörighet till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet: samhällskunskap A eller 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c. Urvalsgrunder är betyg och högskoleprov. För mer information om behörighet se www.antagning.se Behörighet till socionomprogrammet. Högskoleprovet. Högskoleprovet ges två gånger per år - vår och höst. Högskoleprovet är ett prov som testar kunskaper man anses behöva ha för att lyckas med högskolestudier. Högskoleprovet. Om socionomutbildningen vid institutionen för socialt arbete

Socionomprogrammet kräver grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Du behöver alltså läsa in matematik 2. Detta kan du göra på Komvux i din hemkommun. Lycka till Fakta om socionomprogrammet. Omfattar 210 hp, sju terminer; Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Akademisk yrkesutbildning; Leder till ett yrke inom socialt arbet Behörighet Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För socionomprogrammet krävs också Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b /1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning) gymnasieskolan, har hon också grundläggande behörighet till högskolestudier. Förutom den grundläggande behörigheten måste Signe också visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just socionomprogrammet. Hon måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig

Socionomprogrammet Göteborgs universite

 1. er, För behörighet till utbildningens andra år krävs att den studerande fullgjort
 2. För att bli socionom måste du ha en examen från socionomprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Därefter kan du jobba med olika typer av yrken inom socialt arbete
 3. Med Socionomprogrammet får du en fullvärdig utbildning med en socionomexamen. Utbildningens mångvetenskapliga och mångkulturella inriktning, med fokus på storstaden och dess förorter tillsammans med de många praktiska inslagen, ger dig en tydlig spetskompetens
 4. På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi. Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder dig för flera yrkesområden inom socialt arbete

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Grundläggande behörighet + Matematik B, Få svar på dina frågor om Socionomprogrammet Kom i kontakt med skolan Inga kostnader eller förbindelse Signe är behörig till socionomprogrammet, pdf. I det andra meritvärderingsexemplet prövas hon i kompletteringsgruppen (BII) då hon har kompletterat med kurser för att bli särskilt behörig till civilingenjörsprogrammet. Signe kompletterar för behörighet till civilingenjörsprogrammet, pdf. Olika meritvärde Socionomprogrammet. Högskolan i Gävle. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Höst 2021. Samtalscoach. 4,7 (51) Distansinstitutet. Vill du jobba inte bara med andras, men också din egen personliga utveckling? Som samtalscoach vägleder du människor att hitta motivation.. Signe: Socionomprogrammet sidan 1/4. Signe söker till socionomprogrammet. Signe har en gymnasieexamen från samhälls-vetenskapsprogrammet 2016. Hon har nu bestämt sig för att söka till socionomprogrammet på högskolan. Här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg. Hennes examensbevis ser du på sidan 2

Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c,Samhällskunskap 1b eller A) 2(9) Inledning Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar sex terminer på grundnivå och en avslutande sjunde termin. Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper). 60% betyg och 40% högskoleprov 42 500 SEK 255 000 SEK Fakulteten för samhällsvetenskap Karriär. En sociolog kan arbeta överallt där det behövs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel både med varandra och med samhället. Exempel på yrken är.

Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c,Samhällskunskap 1b eller A) 2(10) Inledning Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar sex terminer på grundnivå och en avslutande sjunde termin. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Socionomprogrammet 210.0hp vid Örebro universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:6,6% Betyg:17.15 Högskoleprov:0.7 84% Kvinno

Socionomprogrammet - Mälardalens högskol

Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet Grundläggande behörighet. Kravet på grundläggande behörighet ser olika ut beroende på vilken utbildning du gått: gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, utländsk gymnasieutbildning eller folkhögskola. På antagning.se tar du reda på vilken grundläggande behörighet du har

Socionomprogrammet finns vid flera högskolor och universitet och det finns flera olika inriktningar att välja emellan. Utbildningen omfattar vanligtvis 3.5 års studier. För antagning till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap och matematik Hej Lisa! För att läsa Socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet: Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5 Befattningarna och behörigheten för personalen inom småbarnspedagogik ändrades enligt den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. I framtiden kan socionomerna inte längre få behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Den nya befattningen är socionom inom småbarnspedagogik. Internationaliserin Socionomprogrammet är en populär utbildning som erbjuds på ett flertal universitet och högskolor runtom i Sverige. Högskoleprovet kan vara ett mycket bra sätt att öka dina chanser att bli antagen till socionomprogrammet eftersom du då är med och konkurrerar om en större andel av utbildningsplatserna

Särskild behörighet till utbildningar på avancerad nivå. Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet. Särskild behörighet: språkkunskape Att bli socionom i Sverige kan man Endast genom socionomprogrammet på högskolenivå, inte på ngt. annat sätt. Arbetsgivare känner väl till den utbildning, som har funnits i många år och är mycket standartiserad - arbetsgivare vet vad de får när de anställer en socionom Socionomprogrammet 210 hp. Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Utbildningen betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen Socionomprogrammet är en så kallad generalistutbildning som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta inom en rad områden. Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 I flera av landets kommuner är majoriteten av de socialsekreterare som hanterar barn- och ungdomsärenden obehöriga. Senast 2019 behöver de ha kompletterat sin utbildning, men hur det ska gå till är fortfarande oklart. - Det visade sig vara mycket mer komplicerat än vad vi hade trott, säger Johan Kostela på Högskolan Dalarna

Särskild behörighet Socionomprogrammet (Områdesbehörighet A5) BEHÖRIGHETSKURSER: Matematik 2a/2b/2c Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Signe: Socionomprogrammet sidan 2/4 Kurskod Kurs Betyg Poäng BILBIL0 Bild B 100 x 17,5 = 1 750 ENGENG05 Engelska 5 C 100 x 15 = 1 50 Övrigt För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan. ¤ Examensmålet gäller för studenter som har slutfört studierna vid socionomprogrammet efter 2018-07-01. Utbildningsplanen har efter beslut i fakultetsnämndens grundutbildningsutskott 2019-03-13, uppdaterats med nytt nationellt examensmål för socionomexamen Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola

Socionom, 210 hp - Linköpings universite

Ansökan och behörighet. Det som krävs för att kunna ansöka till socionomprogrammet är en gymnasieexamen med grundläggande behörighet samt minst godkänt i Matematik B och Samhällsvetenskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Examen & Intyg. Socionomexamen Umeå universitet. Välkommen till Umeå Det finns inga recensioner för Socionomprogrammet Skriv en recension. Jobb & Lön Socionomprogrammet är en akademisk professionsutbildning som omfattar 210 högskolepoäng, tre och ett halvt års heltidsstudier, och leder fram till en socionomexamen. Socionomprogrammet ger en generell förberedelse för att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i alla åldrar och i olika livssituationer Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Denna kurs ges som en del av program: Socionomprogrammet, 210 hp - Höst 2016 obligatorisk kurs; Socionomprogrammet, 210 hp - Höst.

Socionomprogrammet - FrågaSYV

Sjuksköterskeprogrammet - Behörighet och urval on Sophiahemmet Högskola. För att studera vid högskola ska den sökande vara behörig till utbildningen, det vill säga uppfylla vissa krav på förkunskaper Behörighet. Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5) Syfte Studierna inom socionomprogrammet syftar till att utbilda socionomer med de kunskaper,.

Vad menas med Reell kompetens? Om du helt eller delvis saknar formella betyg och meriter för behörighet, men på annat sätt, genom yrkeslivserfarenhet, anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning, så kan du begära prövning av reell kompetens Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Godkänt tekniskt basår ger garantiplats på ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5) Beslut och riktlinjer ÖVERGRIPANDE PROGRAMFÖRKLARING Socionomprogrammet vid Uppsala universitet är en utbildning inom huvudområdet socialt arbete och som ger kvalificerade kunskaper,. Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier

Socionomprogrammet - Utbildning - Malmö universite

Förutom socionomprogrammet erbjuder vi nationella och internationella masterprogram, fristående kurser på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Vår forskning bedrivs inom flera områden: fattigdom, migration, barn-, ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder, samt organisations- och professionsfrågor socionomprogrammet i Göteborg presenteras, liksom grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och frågeställningar, samt en teoretisk bas för förståelse av makt. behörighet till utbildning på forskarnivå fodras utöver socionomexamen även fullgjor Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Socionomprogrammet 210.0hp vid Göteborgs universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:7,2% Betyg:17.81 Högskoleprov:- 80% Kvinno Behörighetskrav. Förutom kursen HS139A Handikapprätt, 15 hp, så ger också HS121B Socialrätt 15 hp eller kursen SC131A Juridik i socialt arbete, 30 hp (inom socionomprogrammet) behörighet eller motsvarande Behörighet till grundnivå Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 2016) Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 2017

Upptäck klassfoton du inte har sett sen skoltiden och hitta vännerna igen. Sök bland skolkataloger, klasskort och minnen. Sätt igång nu direkt Socionomprogrammet omfattar 3,5 års studier i bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. Som socionom kan du arbeta i många olika roller inom ett stort antal sektorer, till exempel som socialsekreterare inom kommunen eller som kurator i skolväsendet eller inom hälso- och sjukvården

Behörighet: För att söka Socionomprogrammet behöver du följande behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a Behörighet: För att söka Socionomprogrammet behöver du följande behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a

Socionomprogrammet - Örebro universite

Socionomprogrammet (Högskolan i Gävle) 210 hp med studieort Hudiksvall. Publicerad den 25 mars 2019 Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Ansökan och mer information Socionomprogrammet vid Lunds universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket innebär 3 1/2 års heltidsstudier. Varje termin antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund eller Helsingborg Behöriga att söka är de som avklarat minst tre terminer av socionomprogrammet vid annat lärosäte. Det finns också möjlighet att komplettera ansökan med studieresultat från innevarande termin. För att söka behöver du uppfylla grundläggande behörighet och särskilda behörighetsvillkor för antagning till socionomprogrammet Vi erbjuder fyra program som leder till en yrkesexamen: psykologprogrammet (5 års heltidsstudier), psykoterapeutprogrammet (3 års halvtidsstudier), socionomprogrammet (3 1/2 års heltidsstudier) samt hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (1 års heltidsstudier på avancerad nivå)

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2011:1020). Urval. 26 § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunder ä Socionomprogrammet! Tor 1 okt 2009 18:37 Läst 1302 gånger Totalt 32 svar. Camill­a1981. Visa endast Tor 1 okt 2009 18:37 × Uppgifterna du anger. - Socionomprogrammet är särskilt intressant för de som i allmänhet är intresserade av människor och samhället! berättar studenter på socionomprogrammet. är att man kommer att kunna variera sig i sitt arbetsliv och inte tröttna på det yrke som utbildningen gett en behörighet till

Socionomprogrammet 210 hp - Högskolan i Gävl

Socionomprogrammet leder till socionomexamen, som är en yrkesexamen på grundnivå med den sista terminen på avancerad nivå. Socionomprogrammet består av obligatoriska baskurser på grundnivå och valbara kurser på avancerad nivå om sammanlagt 195 högskolepoäng samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Du kommer att fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv i socialt arbete Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetet sker exempelvis inom skola, boendeformer, institutionsvård, kriminalvård och migration Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Programstart: Hösten 2019 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.s

Särskild behörighet. Områdesbehörighet 5, Matematik B och Samhällskunskap A. Urval. Betygsurval 60%, provurval 40%. Innehåll. Socionomprogrammet är en akademisk professionsutbildning som omfattar 210 högskolepoäng, tre och ett halvt års heltidsstudier, och leder fram till en socionomexamen. Socionomprogrammet Behörighet. Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5) Beslut och riktlinjer Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 18 december 2017 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Programstart: Hösten 2018 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.s Det finns 20 områdesbehörigheter som alla består av antal behörighetskurser, alltså kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning, se listan nedan. Områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser, som kan ge extra poäng att lägga till ditt meritvärde. De meritkurser som ingår i områdesbehörigheter kallas områdeskurser, men det finns. Kursplan. SQ4245. Behörighet och urval. Förkunskarav: För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 och termin 2 samt kursen Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, SQ4131, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller har motsvarande kunskaper genom andra utbildningar samt yrkeserfarenhet

Grundläggande behörighet Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet 5/A5) Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet Socionomprogrammet Bachelor/Master of Science in Social Work 210/240 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning med aktualisering av det sociala arbetets teorier, metoder och problem. Kritiskt tänkande stimuleras, bland annat genom vetenskaps- oc När du söker till socionomprogrammet, eller vilken utbildning som helst, så är det alltid fördelaktigt att ha gjort högskoleprovet. Anmälan startar igen den 16 Augusti, och avlsutas den 15 september. Hoppas detta hjälpte dig en bit på vägen. Lycka till! Studentu Socionomprogrammet (210 högskolepoäng) startar vårterminen 2019 på distans via Umeå Universitet. Du kan studera på hemmaplan via Storumans Lärcentrum. På onsdag 19 september bjuder Storumans Lärcentrum in till en informationskväll om socionomprogrammet och vad utbildningen leder till för arbetsmöjligheter

Video: Sociologiprogramme

Socionomprogrammet | Socialhögskolan

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. Vid Socionomprogrammet finns det tröskelregler för vad som krävs för att få flytta upp till högre terminer. Exakt vilka tröskelregler som gäller dig beror på vilken utbildningsplan du är antagen till. För de som är antagna 2012 och 2013 gäller minst 45 hp för behörighet för andra året,. Socionomprogrammet 210 hp Study Programme in Social Work 210 cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2019-10-23 ST18 Utbildningsnivå Grundnivå Programkod SGSCK Högskolepoäng 210 hp Diarienummer HIG-UTB 2019/9 Mål För socionomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som. Examensbeskrivning för Socionomprogrammet enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2: 3. Förkunskarav Grundläggande behörighet Avslutad treårig eftergymnasial utländsk utbildning. Akademisk filosofie kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande samt minst två års yrkeserfarenhet a Socionomprogrammet, inriktning individ, familj och samhälle Program - grundnivå - 210/240 h Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap

 • Neue dienstkleidung und dienstausweis geplant zoll.
 • Nordisk film egmont.
 • Party ram.
 • Basketskor zalando.
 • Billiga parfymer herr.
 • Nätverksfel samsung.
 • Hur ställer du in strömstyrkan vid mig/mag svetsning?.
 • Beställa nytt bankkort swedbank ung.
 • Lampa med skymningsrelä rusta.
 • Srilankan airlines check in online.
 • Ucpa safari.
 • Emil holmqvist.
 • Kan inte skriva ut pdf i färg.
 • Apollo creed.
 • Jysk täcken och kuddar.
 • Ford mustang 1969 for sale.
 • Jarlstugan mtb.
 • Självhushållning john seymour.
 • Jva vechta shop taschen.
 • Saltoluokta fjällstation.
 • Häuser mieten saarlouis privat.
 • Lång och bred gata i ryssland.
 • Mitokondriell sjukdom livslängd.
 • Grundämnen som är radioaktiva.
 • Giltiga mynt storbritannien.
 • Miljö och fattigdom.
 • Var finns det mest silver i världen.
 • Gröndals apotek öppettider.
 • Läkaren som vägrade ge upp film.
 • Matöppet rosersberg.
 • Vinje camping.
 • Ekologiska tyger metervara.
 • Korintkanalen wikipedia.
 • Heru 100 s ec reservdelar.
 • Klass 1 fyllning.
 • Deutsches haus flensburg.
 • Tavlor med änglar på.
 • Uk holidays 2017.
 • Wwf spenden.
 • Lowrance elite 7 ti totalscan.
 • Turbonegro easy.