Home

Trafikverket tdoc

denna sida finns dokument och publikationer som är framtagna av Vägverket eller Banverket och som åberopas av Trafikverket tills de ersätts av nya utgåvor TDOK 2016:0203 Råd Brobyggande version 1.0 (Trafikverkets styrande och stödjande dokument) 2016-02-15 Förteckning över av Trafikverket godtagna produkter, certifierings- respektive provnings/besiktningsorgan (pdf-fil, 44 kB TDOK 2013:0668: 2.0: Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner-TR Geo 13: RÅD: 2016-02-29: Gällande: TDOK 2013:0668: 1.0: Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner-TR Geo 13: RÅD: 2014-05-01: Tidigare versio

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge Mer om styrande dokument; Hjälp; Kontak Trafikverket strävar efter att minimera miljöpåverkan från farliga ämnen i de kemiska produkter, material och varor vi använder. Det är ett led i vårt arbete med att skapa giftfria och resurssnåla kretslopp och uppnå miljömålet Giftfri miljö Trafikverket användarstöd IT Tel: 010-125 10 10 Mer om ProjectWise på trafikverket.se. Support permission or other issues. Trafikverkets användarstöd IT Tel: 010-125 10 10 More about ProjectWise at trafikverket.s Trafikverket Röda vägen 1 781 89 Borlänge www.trafikverket.se: Under 2020 byter Trafikverket upphandlingssystem. Nya upphandlingar kommer successivt att påbörjas i vårt nya upphandlingssystem, därför måste du skapa ett nytt konto i det nya systemet

Tekniska dokument - Trafikverket

 1. Dokumentbeteckning: 2008:61 Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk dimensionering och utformning. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument. Hydraulisk dimensionering är en metodbeskrivning som innehåller metoder för beräkning av dimensionerande vattenföring i små och medelstora avrinningsområden
 2. Dok-ID Version Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Status; TDOK 2018:0008: 2.0: Mätningsteknisk behörighet i Trafikverket: KRAV: 2019-03-01: Gällande: TDOK.
 3. Dokumentbeteckning: 2011:087 Ersatt av KRAV Tunnelbyggande TDOK 2016:0231 version 1.0 som finns i Trafikverkets Dokumentcenter. TRVK Tunnel är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av tunnlar
 4. Trafikverket Telefon: 0771 - 921 921 www.trafikverket.se trafikverket@trafikverket.se Tomas Winnerholt IVtsy tomas.winnerholt@trafikverket.se Direkt: 024 3- 751 43 Mobil: 070 - 528 51 43 2011-06-13 1(2) Förord TRVK Väg (TRV 2011:072, TDOK 2011:264) är ett trafikverksdokument so
 5. Trafikverket - Nya styrande och stödjande dokument . Vi vill göra dig observant på att TDOK 2013:0263 (Krav Förvaltningsdata och uppgifter i BaTMan för byggnadsverk) numera är slopat och har ersatts av dokumenten * TDOK 2019:0210, Krav Data och dokumentation till förvaltande system - Vä
 6. Dok-ID Version Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Status; TDOK 2017:0444: 2.0: Sysselsättningsskapande krav och åtgärder: INSTRUKTION: 2017-09-01: Gälland

TDOK 2016:0197 Avvikelse-, tillbuds- och olyckshantering inom Trafikverket Material och kemiska produkter TDOK 2010:310 Kemiska produkter - granskningskriterier och krav för Trafikverket TDOK 2013:0621 Hantering av restriktionsytor vid kemisk ogräsbekämpning på järnväg Förorenade områden TDOK 2017:0749 Prioritering av åtgärder ino Det rekommenderas dock att senaste version av Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 som finns bland Trafikverkets styrande och stödjande dokument, används tillsammans med AMA Anläggning 10 under förutsättning att eventuella motstridigheter beaktas och hanteras vid upprättande av teknisk beskrivning Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material

Tekniska krav och råd - Trafikverket

 1. Om du glömt användarnamn och/eller lösenord, kontakta användarstöd IT. 010-125 10 10. v3.0.
 2. Björn Södergren TDOK 2015:0143 1.0 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Underhåll 2015-04-24 Dokumenttitel Fordonsprofiler, Dimensionering av järnvägsfordons yttermått L 0 Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhets-styrningssystemet för järnväg
 3. TDOK 2018:0455 2019-08-29 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Planering 2020-01-01 TDOK 2016:0289 kap 7.3 Skapat av Konfidentialitetsnivå Boberg Kenneth, UHtt Ej begränsad 6 e 0 Tunga arbetsredskap Ersätter TDOK 2016:0289 kapitel 7.3 Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg Innehål
 4. TDOK 2013:0667 TRV 2014/13914 1.0 TDOK 2013:0667 Krav v1.0 Syfte TK Geo 13 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. I anslutning till TK Geo 13 finns TDOK 2013:0668 Trafikverkets råd vid nybyggnad oc
 5. RIKTLINJE 4 (14) TDOK-nummerTDOK 2014:0230 Version9.0 0 I de fall som Trafikverket anordnar årliga repetitionsutbildningar för lärare, är det ett krav på deltagande för att få vara lärare

Trafikverkets övriga kravdokument. Material och varor - krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen, TDOK 2012:22 version 5.0 (januari 2017). Minimikrav och grundläggande baskrav som omfattar material och varor som byggs in i Trafikverkets anläggningar samt sprängmedel som definieras som varor enligt REACH och som används för anläggningsbyggande Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019. De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven behöver en person både teoretiska och praktiska kunskaper TDOK 2015:0223 4.0 1 0 1 Syfte 1.1. Allmänt TDOK 2015:0223 anger de säkerhetsregler som gäller vid arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar där Trafikverket är innehavare. Syftet och målet med löpande revidering av TDOK 2015:0223 är Här kommer från Trafikverket information om nya och reviderade dokument avseende aktiviteter i spårområdet. TDOK 2016:0289 Aktiviteter i spårområde är ett helt nytt dokument som kommer att ersätta TDOK 2013:0289 Aktiviteter i spårområde från den 1 juni 2016.. TMALL 0482 Riskbedömning av aktivitet i spårområde är en ny checklista som ersätter den tidigare TDOK 2015:0308 (BVC 923. Föreskrift - TDOK 2015:0223 Vill du fördjupa dina kunskaper om elsäkerhet i Trafikverkets järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar? I denna kurs lär du dig om elsäkerhetsfunktioner och arbetsmetoder för elektriskt arbete inom Trafikverkets högspännings- och tågvärmeanläggningar

Extern visning av Dokumentcente

 1. Trafikverkets TDOK 2015:0309 Trafikbestämmelserna för järnväg (TTJ) på Trafikverkets infrastruktur reglerar säkerhetsordningen om vad som ska betraktas som tungt spårgående arbetsredskap eller vad som ska betraktas som lätt, oavsett att de europeisk
 2. TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TDOK 2012:86 Version 4.0 2019-12-19. KRAV 2 (43) TDOK-nummerTDOK 2012:86 Dokumentdatum2019-12-19 Version4.0 Fastställt avChef VO Planering Gäller från[Gäller från] Ersätter[Ersätter
 3. Trafikverket låter meddela att de har uppdaterat TDOK 2017:0349 - Spårfordon i arbetsläge. Den nya uppdateringen som är version 3 börjar gälla 2021-06-01

TDOK 2010:298_Mall Handledning v. 2.0 1 Syfte Syftet är att beskriva funktionerna i NVDB på webb för att underlätta användningen av systemet. 2 Omfattning Handledningen används av allmänheten och gäller även personal på Trafikverket som inte har utökad behörighet. 3 Hantering av personuppgifter i NVDB på webb och Trafikverket TDOK 2014:0230 6.0 0 5 Allmänt om utbildningar Utbildningskoden som anges gäller Trafikverkets utbildningar, andra utbildningsorganisationer kan ha andra utbildnings- eller kurskoder. Kravet från Trafikverket är att varje enskild utbildning i någon av de nedan uppräknad Laddar applikation... Puben. Laddar applikation.. Trafikverkets e‑tjänstportal. Du loggar in med e-legitimation för att nå portalens tjänster och se dina aktiva ärenden. Välj tjänst i guiden längre ner på startsidan. (Notera att samtliga tjänster ännu inte har flyttat in i portalen, utan är länkade till andra platser

Material och kemiska produkter - Trafikverket

Välkommen till Trafikverkets modell Klimatkalkyl! Nyhet 2020-06-01: Nu finns Klimatkalkyl version 7.0 tillgänglig!I version 7.0 har emissionsfaktorer och resursschabloner för typåtgärder och byggdelar setts över, och transporter till byggarbetsplats har lagts till för samtliga material Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TDOK 2015:0309, gäller för all verksamhet på Trafikverkets järnvägsinfrastruktur inom trafikeringssystem H, M, S, E2 och E3 och för alla verksamheter inom Trafikverket. Den 1 mars 2016 upphörde Transportstyrelsen med utgivningen av JvSFS 2008:7, Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Behörighet att vistas i spår får man när man har genomfört utbildningen BASÄVISTA. Det regleras i TDOK 2014:0230. I februari tog Trafikverket beslut om innehållet i version 5, som skulle börja gälla den första juni i år. Ladda ner TDOK:et här TDOK 2012:86 2.0 TDOK 2012:86 Krav v2.0 1 Syfte Detta kravdokument syftar till att säkerställa god arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt acceptabel fram-komlighet vid vägarbeten och liknande arbeten som Trafikverket upphandlar. 2 Omfattning Krav som framgår av detta dokument ska vara åberopat i handlingarna för att vara gällande

Project Wise Browser - Trafikverket

Trafikverket ansvarar för funktionen gentemot resenärer och järnvägsföretag på stationer. Funktionen realiseras genom anläggningsdelar och utrustning med viss utformning, dimensionering och organisering. Genom beslut om fördelning av ägarskap på stationer (TDOK 2015:0085) gäller att Trafikverket ska äga och förvalta plattforma Trafikverkets föreskrifter BVF941M, BVF941G, BVF941H, BVF941Gä, BVF941Åg samt BVF941Bdn Trafikverkets [ död länk ] TDOK 2013:0612 Driftplatsernas bevakningstider Inlandsbanans bevakningstider IBM 06: Detta dokument ersätter kapitel 9 Kompetens i TDOK 2012:86 TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg. Syftet med detta dokument är att beskriva de kompetens-, certifierings- och utbildningskrav som Trafikverket ställer på sina leverantörer - entreprenörer och konsulter inom området Arbete på väg Du som jobbat med projekt för Trafikverket vet säkert att det är A och O att hålla ordning på vilka TDOK som gäller för varje specifikt projekt. Självklart följer vi också SIS för geo­detisk mätning - som vi gör i alla Trig-projekt

Arbete på väg steg 1.3 - Grundkompetens att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen TDOK 2013:0685 Riktlinje för Stationens basfunktioner och klassindelning TRV 2015/18211 Underlagsmaterial till riktlinje för ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer Trafikverket Kruthusgatan 17, 411 054 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: BIM, integrerade arbetssätt och samverkan - för ökad kvalitet och innovation i stora komplexa projekt Författare: Petra Bosch, Jennie Carlstedt, Margit Hermundsgård och Susanne van Raalte

Title: TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg Author: Lunman Elisabeth, PLtt� Created Date: 20191116075300 TDOK 2010:26 (Faststäl Trafikverket) Ärendenummer Dokumentdatum di» 2015/42130 2016-01-27 T ärendenummer Sidor 'J NY] 1(2) kommun Kopia: Dalaflyget Persson 50 Borlänge Borlänge Statlig medfinansiering år 2016 Beslut statlig medñnansiering för med 135 kronor. omfattar omfattning principutformning underlag belopp Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Texttelefon: 010-123 50 00 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Bengt Rutgersson UHabb Direkt: 0243 38293 Mobil: 070 530 82 32 bengt.rutgersson@trafikverket.se TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0 3.4 Särskild inspektio Gunnar Vikström, Sktm TDOK 2012:88 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-02-12 3.0 Dokumenttitel TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg TDOK 2012:88 Råd v3.0 Innehållsförtecknin Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge Telefon: 010-124 15 03 E-post: biblioteket@trafikverket.se Trafikverkets bibliotek Trafikverkets DiVA Trafikverkets webbutik Behandling av personuppgifte

TDOK-nummer Dokumentdatum Version TDOK 2011:196 2017-12-18 2.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef CF Inköp och logistik 2018-01-01 [Ersätter] Skapat av Konfidentialitetsnivå Andersson, Claes, ILsy Begränsad 5 t 0 Trafikverkets beställar- och upphandlarstrategi Inlednin TDOK 2012:87 2.0 TDOK 2012:87_Övergripande krav v2.0 1 Syfte Övergripande krav ska tillämpas internt i Trafikverket och har samma verkan som en föreskrift. Av-steg från dessa krav beslutas av chefen för Samhälle. De övergripande kraven vidareförmedlas i tekniska krav och tekniska råd, men i en form som är an tdok 2012:86 (2) Your search returned 2 results. Relevans Popularitet (mest till minst) Popularitet (minst till mest) Författare (A-Z) Författare (Z-A) Hyllsignatur (0-9 till A-Z) Hyllsignatur (Z-A till 9-0) Datum för utgivning/copyright: nyast till äldst Datum för utgivning/copyright: äldst till nyast Förvärvsdatum: nyaste till äldsta Förvärvsdatum: äldsta till nyaste Titel (A-Z. Trafikverket ställer enormt höga krav på utformningen av kontaktledningsnätet eftersom det är kostsamt att bygga och ett driftstopp blir mycket dyrt om kontaktledningen skulle rivas ned. De dokument som används kallas för TDOK, följet av ett serienummer med årtal, till exempel: 2014 följet av: 0859 TDOK 2014:0565, Version 3.0 • Utgivning 1 april 2017 • Synkroniseras med Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, Version 3.0 • Diverse rättningar • Införande av kalkylvärden för klistring, försegling ? 16 • Trafikverkets regler för reglering, TDOK 2014:0565 åberopas via kontrakt vid båd

Trafikverket - EU Supply PL

3 Kan nås från Trafikverkets intranät enligt Bilaga 1, Figur 1, länkarna längst ner till höger i bilden. De verkar tyvärr inte kunna nås från den externa hemsidan. 4 Fullständig osäkerhetskalkyl enligt successivprincipen, TDOK 2011:185 En ny version av TDOK 2016:0193 Användning av GSM-R på Trafikverkets järnvägsanläggning, version 2.0, finns nu fastställd. Initiativet till revideringen kom ursprungligen från järnvägsföretagens sida, eftersom det fanns ett missnöje med föregående version. Trafikverket påpekar att dokumentet har en relativt kort implementeringsperiod

Trafikverkets webbutik

Gunnar Vikström, Sktm TDOK 2012:88 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2013-10-17 3.0 Dokumenttitel TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg TDOK 2012:88 Råd v2.0 Innehållsförtecknin Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen Trafikverket är draglok för införandet av BIM i den svenska anläggningsbranschen och nu har loket fått upp farten. Från och med 2015 skall BIM användas i alla investeringsprojekt i Trafikverkets regi. I juni blev det nya regelverket klart. Krav Objektorienterad informationsmodell (TDOK 2015:0181) blir i fortsättningen ett centralt kravdokument i Trafikverkets upphandlingar av.

BaTMan Extern Portal - Trafikverket

Trafikverkets målsättning är med detta arbete främst att gemensamt höja säkerheten vid aktiviteter i spårområdet. Nyheter och förändringar i TDOK 2013:0289 är markerade i höger kant i dokumentet. Bilaga 1 Checklista Riskbedömning kommer att ersätta TDOK 2015:0308 (BVC923) 7 2015-02-06 Nya (metodbeskrivningar) Trafikverket) Dokumenttyp = Krav Dokument-ID Version Datum Titel Ersätter TDOK 2014:0461 1.0 2014-09-01 Mobil kontroll av vägmarkering VV Publikation 2009:2 ANSVARSFÖRBINDELSE 2 (2) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version Larsson, Tony, ITif3 2015-02-09 1.0 0 Informationssäkerhet Du ska vid utförandet av dina åtaganden följa Trafikverkets vid var tid gällande riktlinje för informationssäkerhet och dess eventuella bilagor Riktlinjen TDOK 2015:0007 i korthet: Alla investeringsprojekt >50 miljoner som inte är reinvesteringsprojekt ska med hjälp av \൫limatkalkylmodellen redovisa beräknad klimatpåverkan och energianvändning, parallellt med den ekonomiska redovisningen i projek對ten.\爀嘀椀欀琀椀最琀 愀琀琀 欀漀洀洀愀 椀栀 最⸀ 䔀渀搀愀猀琀.

kravdokumentet TDOK 2018:0371, när Trafikverket ansvarar för och upphandlar järnvägsprojekt som även berörs av vägtrafik. Dessutom kan vägområdet vara omfångsrikt, för att rymma alla nödvändiga väganordningar som kräver andra kompetenser än vägarbete, exempelvis skötsel av pumpstationer, serviceanläggningar på rastplatser I Trafikverkets dokument TDOK 2012:1170 och TDOK 2012:1198 beskrivs respektive yrkesroll översiktligt (Tabell 1). Tabell 1. Intern beskrivning av respektive roll Överlämnandekoordinator Mottagandekoordinator Möjliggöra ett överlämnande av ansvar Observera att Trafikverket har förkunskarav på fördjupad Steg 1 kompetens (dvs 1.1+1.2+1.3) innan du certifierar dig för Steg 2.1. Har du inte gått Steg 1.1+1.2+1.3 . så behöver du gå den före Steg 2.1. Du kan boka den på vår hemsida också som webbkurs. Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TDOK 2018:037 Trafikverkets har i sin roll som beställare ett uppdrag att särskilt verka för innovation, effektivitet och produktivitet på anläggningsmarknaden. Detta har inneburit ett ökat fokus på att arbeta strategiskt med upphandling där den centrala funktionen Inköp och Logistik (IL) ansvarar för att utveckla gemensamma arbetssätt Trafikverket ställer på järnvägsanläggningen. Kraven är de som i bakgrunden togs upp, d.v.s. att övergångsräler inte får placeras i cirkulärkurvor med radier mindre än 1 500 meter och vid neutralisering mot växlar kap- eller dragstället inte får placeras närmare än 20 meter från spårväxelns FSK eller BKS

VTI utför statisk plattbelastning enligt Trafikverkets metodbeskrivning TDOK 2014:0141 Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning som bygger på den tyska normen DIN 18134 (och var tidigare benämnd VVMB 606) TDOK 2014:0776 BVS 544.14002 Krav för säker kortslutning av spårledningar Trafikverket: Utredning om kollisionsrisk mellan fordon i växlar på grund Miljöarbete Övergripande / Vårt uppdrag och arbetssät

Trafikverket meddelar om ändringar i TDOK 2016:0289. Bifogat finns 2 filer som ni klickar på för att läsa, Kenneth Boberg har skickat ut nedan: Eftersom vi för tillfället inte kunnat ge ut en ny version av TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet kommer här två beslut som gäller tom. en ny version ges ut TDOK 2013:0005 Tunga spårgående arbetsredskap Trafikverket har även beslut om övergångsperiod efter införande av krav för TSA. Här nedan kan du ladda ned beslutet. Beslut om Övergångsperiod efter införande av krav för tunga spårgående arbetsredskap (772.68 kB

Video: Trafikverkets webbutik - Inek

I och med den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli i år har Trafikverket uppdaterat information kring elsäkerheten: Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära trafikverkets starkströmsanläggningar - TDOK 2014:0994 (pdf) Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- eller värmeanläggningar - TDOK 2015:0223 (pdf) Här. Nya krav och metodbeskrivningar från Trafikverket Metoddagen 2015 SS-EN Produktstandarder (lägesrapport) Ballast och obundna lager Metodutskottet Ballast och Obundna lager • Ballast (obundna, bitumen, betong och järnvägsmakadam) - Gavs ut juni 2013 och drogs tillbaka december 2013 - Kommer på CEN enquiry våren 2015 - Kommer troligen ut 2016-17 Ringanalyser AMA krav och. Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085: Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer (PDF) Rapport: Plattformar för 400 m långa tåg. Rapport från KTH 160525 Nya stambanor till lägre kostnader (rapport

Krav på godsvagnar. Övergripande / Tekniskt godkännande Transportstyrelsens Vägledning: Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur och övriga funktioner .Denna vägledning hänvisar också till Trafikverkets för säker kortslutning av spårledningar - TDOK 2016:0508 Gångdynamiska förutsättningar för trafik med axellaster upp till och med 35 ton. Krav på godsvagnar. Övergripande / Till dig i branschen Transportstyrelsens Vägledning: Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur och övriga funktioner.Denna vägledning hänvisar också till Trafikverkets för säker kortslutning av spårledningar - TDOK 2016:0508 Gångdynamiska förutsättningar för trafik med axellaster upp till och med 35 ton. Kraven finns att läsa i Trafikverkets TDOK 2014:0994. Trafikverksskolans kurser uppfyller de krav som ställs med avseende på utbildning men det är av yttersta vikt att övriga krav enligt föreskriften uppfylls inom Trafikverket ska hanteras enligt TDOK 2012:90. Kontaktperson: Kenneth Lind Dokumentet åberopas i AMA Anläggning 13 under namnet TRVKB Bitumenbundna lager 13. Som ett led i Trafikverkets arbete med anpassning av regelverket för anläggningsstyrning i ny struktur och namnsättning har TRVKB Bitumenbundna lager 13 ändrat namn til Med Trafikverkets regelverk avses enligt uppdraget här: • Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204 Version 2.0 2018-06-20 [3] • Råd Brobyggande, TDOK 2016:0203 Version 2.0 2018-06-20 [4] • KRAV Tätskikt på broar TDOK 2013:0531 Version 1.0 2014-07-01 [5] • KRAV Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 17 TDO

3 Trafikverket, TDOK 2013:0688, Strategi för BIM i Trafikverket 4 Trafikverkets definition av strategi skiljer sig från den definition som Keeney presenterar kopplat till värdefokuserat tänkande. Se 3.7.1 Strategiska mål samt 4.2.1 Sakområde BIM. 5 Trafikverkets Ny version av regelverk för Arbete på väg. Den 1 januari 2020 kommer ny version av regelverk för Arbete på väg att publiceras (TDOK 2012:86 TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg samt TDOK 2012:88 TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg) 21 Trafikverket har ett dokument som definierar grundläggande krav som ska ställas i projekt där värdering och inventering av befintlig väg avses genomföras (TDOK 2014:0138). 22 Intervju vid Trafikverket, 2016-04-25. 23 Intervju vid Trafikverket, 2016-10-05 Trafikverket Postadress: 781 89 BORLÄNGE . E-post: trafikverket@trafikverket.se TDOK 2016:0090 • rutinen för statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Jiang Hongbo, Rohlsson Nils TDOK 2014:0774 2015-04-01 Fastställt av Gäller från Chef VO Underhåll 2010-02-05 Ersätter Ersatt av Version BVS 543.19300 [Ersatt av] 1.0 stånd för ett fordon eller en fordonstyp att få trafikera den spåranläggning som Trafikverket förvaltar

 • Uppdatera windows 7 gratis.
 • Aik djurgården bråk.
 • Terabyte gigabyte.
 • Tanzschule pelzer bad rothenfelde.
 • Go kart berlin marzahn.
 • Tältning på island.
 • Christina nordhager.
 • Spökjägare sverige.
 • Versorgungsamt unna.
 • Robert redford utmärkelser.
 • Nybyggnation växjö kommun.
 • Sovplats vasaloppet.
 • Vad är åldersdiskriminering.
 • Portia de rossi 2017.
 • Spedition mitnahmestapler frankfurt.
 • Talang jonna.
 • Barbados schnorcheln vom strand aus.
 • Mjölkallergi hudutslag.
 • Kejsarinnor i öst.
 • Harley davidson and the marlboro man bike.
 • Aluminiumlist husvagn.
 • Glasskydd ipad air 2.
 • Wot premiumpanzer testen.
 • Slu alnarp adress.
 • Mitos och meios.
 • Stockholm julbelysning.
 • Ferienjob mindestlohn 2017.
 • Plocka hasselnötter allemansrätt.
 • Kaleo save yourself.
 • Barleys kvilletorget.
 • Oskarshamn arena hockey.
 • Neuropsykiatrisk utredning privat göteborg.
 • Hotell kusten frukost.
 • Stray kids låtar.
 • Sous vide guide.
 • Hallberg rassy 312 klubben.
 • Rosa svarta blocket youtube.
 • Samling förskola 1 3 år.
 • Restaurant romanshorn.
 • Dålig radiomottagning vw.
 • Gyllensvaan gränna.